Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forhindrer støttestrømper blodpropp? Cochrane: Kort oppsummert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forhindrer støttestrømper blodpropp? Cochrane: Kort oppsummert

Forskningsomtale

Forhindrer støttestrømper blodpropp? Cochrane: Kort oppsummert

Publisert

Risikoen for å få blodpropp i beina (venetrombose) reduseres betydelig med bruk av støttestrømper blant pasienter innlagt på sykehus. Det kan se ut til at det muligens også reduserer risikoen for å få blodpropp i lungene. Støttestrømper kan imidlertid føles ubehagelige å ha på. Det viser en Cochrane-oversikt.

Forside av PDF om støttestrømper og blodpropp

Risikoen for å få blodpropp i beina (venetrombose) reduseres betydelig med bruk av støttestrømper blant pasienter innlagt på sykehus. Det kan se ut til at det muligens også reduserer risikoen for å få blodpropp i lungene. Støttestrømper kan imidlertid føles ubehagelige å ha på. Det viser en Cochrane-oversikt.


Denne omtalen er tidligere publisert i tidsskriftet Sykepleien Forskning. Omtalen kan også lastes ned som PDF.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dalsbø TK, Dahm KT, Fønhus MS.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av å bruke støttestrømper for å forhindre blodpropp blant pasienter innlagt på sykehus?

Bruk av støttestrømper ble sammenliknet med ingen bruk av disse.

Resultatene viser at støttestrømper:

  • reduserer tilfeller av dyp venetrombose
  • trolig reduserer proksimal dyp venetrombose
  • muligens reduserer lungeemboli

Komplikasjoner ble ikke rutinemessig rapportert, men noen pasienter opplevde strømpene som ubehagelige.

Tabell 1. Effekt av støttestrømper hos pasienter innlagt på sykehus.

Hva skjer?

UTEN

støttestrømper

Støttestrømper

Tillit til

resultatet¹

Dyp venetrombose (blodpropp)

Støttestrømper reduserer dyp venetrombose

21 per 100 pasienter

8 per 100 pasienter (7 til 10)*

Stor tillit

⊕⊕⊕⊕

Proksimal dyp venetrombose²

Støttestrømper reduserer trolig proksimalvenetrombose

 

5 per 100 pasienter

 

2 per 100 pasienter
(1 til 3)*

 

Middels tillit

⊕⊕⊕◯

Lungeemboli (blodpropp i lungene)

Støttestrømper reduserer muligens
lungeembolisme

 

5 per 100 pasienter

 

2 per 100 pasienter
(1 til 5)*

 

Liten tillit

⊕⊕◯◯

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. ¹ Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. ² Den alvorligste formen for venetrombose

Bakgrunn

Dyp venetrombose (DVT) er en blodpropp i en av kroppens dype vener, som oftest i bena. Venene er de blodårene som fører blodet fra kroppen tilbake til hjertet. Dype vener finnes lenger inn i kroppen enn overfladiske vener, som befinner seg rett under huden. Dyp venetrombose oppstår oftest i leggene, men blodproppen kan også sitte over kneet. Blodpropper som er over kneet (ofte kalt proksimale dype venetromboser) er de mest alvorlige, fordi de har lettere for å løsne og bringes videre til lungene.

Blodpropp i lungene heter lungeemboli, og det kan være en farlig tilstand.

Dyp venetrombose (DVT) gir oftest ensidig hevelse og smerter i leggen eller låret, og det oppstår helt av seg selv. Huden kan bli litt rød og varm, men de færreste merker ikke noe til dette.

Målet med denne systematiske Cochrane-oversikten var å undersøke effekten av støttestrømper for å forebygge dyp venetrombose hos pasienter innlagt på sykehus. Ved lengre sengeleie flyter blodet langsommere og kan lettere klumpe seg. Støttestrømper også kalt kompresjonsstrømper, brukes for å bedre venøs tilbakestrømming via ekstern kompresjon. Støttestrømper kan gå til under kneet eller opp til hoften og bør utøve et press på rundt 20-40mmHg. Trykket er størst nederst og avtar oppover.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i mars 2017, og fant 20 studier med i alt 1681 pasienter. Pasientene var hovedsakelig innlagt på sykehus for kirurgiske inngrep. Alle studiene sammenlignet støttestrømpebruk versus ingen bruk av støttestrømper. I ni studier var sammenligningen kun bruk av støttestrømper versus ingen støttestrømper. I de resterende 11 studiene var tiltaket mer komplekst med en kombinasjon av støttestrømper i tillegg til andre tiltak sammenlignet med tiltak uten støttestrømper. Andre tiltak innebar legemidler som dextran, aspirin, heparin eller mekanisk kompresjon. Støttestrømpene ble satt på dagen før kirurgisk inngrep eller samme dag. Pasientene brukte støttestrømpene til de ble utskrevet eller ikke lengre var sengeliggende.

Studiene var i all hovedsak godt gjennomført, men noen studier rapporterte ikke godt nok metoden de brukte, og vi mistenker derfor skjevheter i resultatene (risk of bias). Studiene var utført i Sverige (6), England (7), USA (3), Danmark (2), Singapore og Japan.