Hopp til innhold

Rapport

Folkehelseinstituttet – Årsrapport 2018

Her kan du lese om Folkehelseinstituttet, aktiviteter og økonomi i 2018. Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet og leveres i henhold til krav for offentlige virksomheter.

Forside 2018 årsrapport.JPG

Her kan du lese om Folkehelseinstituttet, aktiviteter og økonomi i 2018. Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet og leveres i henhold til krav for offentlige virksomheter.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet er en beredskaps- og kunnskapsorganisasjon. Samfunnsoppdraget er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. På denne måten bidrar Folkehelseinstituttet til bedre helse i Norge og globalt. Instituttet arbeider faglig uavhengig og bygger på verdiene faglig solid, nyskapende, åpen, respektfull og samarbeidende.

Instituttets oppdragsgivere og brukere er helsemyndigheter og andre myndigheter nasjonalt, regionalt og i kommunene, helse- og omsorgstjenestene, befolkningen generelt, pasientgrupper, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner, media, universitets- og høyskolesektoren og forskningsinstitutter, næringslivsaktører, internasjonale organisasjoner og andre.

Elektronisk. Kan lastes ned som pdf.

Om rapporten

  • Utgitt: 03.2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Stoltenberg C, Egner I, Rolfheim-Bye C, Fougner S.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-999-3