Hopp til innhold

Notat

Driftsrapport 2018 – Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

  • Utgitt: 03/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Baldersheim M-L.
2018_Driftsrapport_Abort-1.png

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Abortregisteret som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet har vært dataansvarlig for Register over svangerskapsavbrudd (heretter Abortregisteret) siden 2006.

I 2018 fikk Abortregisteret egen statistikkbank http://statistikk.fhi.no/abort/

Det er igangsatt en prosess for å få til et samarbeid med Norsk pasientregister om utlevering av data. Målet er å oppfylle oppdraget vårt i henhold til Abortregisterforskriften om å publisere statistikk for Abortregisteret som også er basert på sammenligning med tall fra NPR.