Hopp til innhold

Notat

Driftsrapport 2018 – Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Abortregisteret som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.

2018_Driftsrapport_Abort-1.png

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Abortregisteret som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.


Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet har vært dataansvarlig for Register over svangerskapsavbrudd (heretter Abortregisteret) siden 2006.

I 2018 fikk Abortregisteret egen statistikkbank http://statistikk.fhi.no/abort/

Det er igangsatt en prosess for å få til et samarbeid med Norsk pasientregister om utlevering av data. Målet er å oppfylle oppdraget vårt i henhold til Abortregisterforskriften om å publisere statistikk for Abortregisteret som også er basert på sammenligning med tall fra NPR.

Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 03/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Baldersheim M-L.