Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver vold: Et forskningskart over systematiske oversikter

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), på vegne av Helsedirektoratet, å søke etter forskningslitteratur om behandling av personer som er utsatt for eller utøver vold og seksuelle overgrep. Vi kartla forekomsten av systematiske oversikter på området.

Forside kartleggingsoversikt.jpg

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), på vegne av Helsedirektoratet, å søke etter forskningslitteratur om behandling av personer som er utsatt for eller utøver vold og seksuelle overgrep. Vi kartla forekomsten av systematiske oversikter på området.


Hovedbudskap

I forbindelse med denne publikasjonen er det utviklet et forskningskart. Det ligger på NKVTS sine nettsider, og du må bruke Chrome, Edge eller Firefox som nettleser for å laste det ned - ikke Internet Explorer.

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), på vegne av Helsedirektoratet, å søke etter forskningslitteratur om behandling av personer som er utsatt for eller utøver vold og seksuelle overgrep. Vi kartla forekomsten av systematiske oversikter på området.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for  et systematisk litteratursøk og søkte i elektroniske databaser i mai 2018. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte publikasjoner/referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. Vi kvalitetsvurderte og kategoriserte alle inkluderte systematiske oversikter.

Resultater

 • Vi identifiserte totalt 10 957 referanser, hvorav 349 systematiske oversikter møtte inklusjonskriteriene og ble inkludert i kartleggingen
 • Hovedmålgrupper for behandlingen i de inkluderte systematiske oversiktene var:
  • Personer som utøver vold (191 oversikter)
  • Personer som har vært utsatt for vold (157 oversikter)
  • Personer som utøver selvrettet vold (18 oversikter)
 • Vi identifiserte seks temaer som har vært lite prioritert i den oppsummerte forskningen:
  • Brukererfaringer
  • Eldrevold
  • Digital vold
  • Rusrelatert vold
  • Tidlige intervensjoner
Nedlastbar som PDF

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2019
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Kornør H, Steiro A, Meneses Echavez JF, Holte HH, Sandberg H, Nguyen L.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-004-0