Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomforverring (PEM)

Vi fikk i oppdrag av Norges ME-forening å kartlegge forskning på anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomforverring (Post-Exertional Malaise, PEM) ved kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME.

Forside PEM.jpg

Vi fikk i oppdrag av Norges ME-forening å kartlegge forskning på anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomforverring (Post-Exertional Malaise, PEM) ved kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME.


Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet, område for helsetjenester (daværende Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) fikk høsten 2015 i oppdrag av Norges ME-forening å kartlegge forskning på anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomforverring (Post-Exertional Malaise, PEM) ved kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME. Vi har utført et systematisk litteratursøk, gjennomgått referansene fra søket og sortert relevante referanser i ulike kategorier.

Nedlastbar som PDF

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Kirkehei I, Larun L.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-996-2