Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Nytteverdien av behandling for kronisk nyresvikt: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

Mine behandlingsvalg ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av relevante behandlingstiltak for personer med kronisk nyresvikt.

Nyresvikt forside.jpg

Mine behandlingsvalg ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av relevante behandlingstiltak for personer med kronisk nyresvikt.


Hovedbudskap

Helsenorge.no beskriver at kronisk nyresvikt innebærer at nyrene mister evnen til å filtrere avfallsstoffer ut av blodet. Vi har normalt sett to nyrer som ligger rett under ribbeina nær midten av ryggen, med én på hver side av ryggraden. De produserer urin ved å filtrere blodet og fjerne avfallsstoffer. Når nyrene mister sin filtreringsevne, hoper avfallsstoffer og væske seg opp i kroppen.

Mine behandlingsvalg ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av relevante behandlingstiltak for personer med kronisk nyresvikt. 

Vi fant tre relevante systematiske oversikter om effekt av:

  • Dialyse (to oversikter)
  • Transplantasjon (en oversikt)

Vi har laget resultattabeller med standardiserte setninger som oppsummerer hovedfunnene.

Kort oppsummert kan vi om dødelighet og livskvalitet si:

  • Transplantasjon reduserer muligens dødelighet og bedrer muligens livskvalitet sammenlignet med dialyse
  • Vi vet ikke sikkert forskjellen i dødelighet og livskvalitet av posedialyse sammenlignet med hemodialyse

Vi vet ikke sikkert forskjellen i dødelighet og livskvalitet av hemodialyse hjemme sammenlignet med hemodialyse på sykehus

Nedlastbar PDF

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dalsbø TK, Fønhus MS, Strømme H, Lauritzen M, Lager AR.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-966-5