Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Studie av varsling av innbyggere ved vannavstengning i Bærum kommune»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Studie av varsling av innbyggere ved vannavstengning i Bærum kommune

Rapport

Studie av varsling av innbyggere ved vannavstengninger i Bærum kommune

Publisert

Effekten av utsendelse av kokeanbefalinger til abonnenter er omdiskutert, og av den årsak ønsket Bærum kommune en kartlegging av hvordan deres kommunikasjon blir møtt hos abonnentene.

Kokeanbefaling i Bærum_omslag_web.jpg

Effekten av utsendelse av kokeanbefalinger til abonnenter er omdiskutert, og av den årsak ønsket Bærum kommune en kartlegging av hvordan deres kommunikasjon blir møtt hos abonnentene.


Kun elektronisk utgave.

Om rapporten

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Hyllestad S, Bugge AB, Grav-Rosenborg T, Sunde LS og Veneti L.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-917-7

Hovedbudskap

Fra et folkehelseperspektiv er det viktig å vite om råd til befolkningen kommer frem og blir etterfulgt. Dette er et felt som er lite studert og denne studien har som formål å bidra til bedre innsikt i kommunikasjonen mellom ansvarlige for vannforsyning og abonnentene. Studien er utført i samarbeid med Forbruksforskningsinstiuttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet.

Sammendrag

Ved avvik i vannforsyningen er informasjon og kommunikasjon med abonnentene et viktig tiltak for å bøte på situasjonen. Koking av vann hos husholdningen er et tradisjonelt og viktig tiltak for å forebygge smittefare dersom man mistenker at forurensning har kommet inn i vannledningsnettet. Tiltaket er imidlertid avhengig av at abonnentene mottar varsling, forstår rådene og etterlever de. Dette er et område som er lite studert.

Bærum kommune har de siste 5-6 årene sendt en anbefaling om å koke vannet – sammen med annen praktisk informasjon – til berørte abonnenter etter vannavstenginger. Denne praksisen har i denne studien blitt kartlagt med henblikk på om abonnentene mottar og forstår meldingene, etterlever rådene og om informasjonen påvirker deres tillit til vannforsyningen. Informasjon fra abonnentene er innhentet ved hjelp av fokusgruppediskusjoner og en spørreundersøkelse blant innbyggere i Bærum som har mottatt varsler om vannavstengning fra kommunen. 

Resultatene viser at deltakerne i studien i stor grad mottar og forstår meldingene. De er også fornøyd med måten vannavstengningene kommuniseres på. Imidlertid må man være klar over at en andel (16 prosent) av de spurte oppgir å ikke å ha mottatt meldinger til tross for at de er registrert som mottaker av meldinger, og videre er det en tredjedel av de som oppgir å ha fått en melding heller ikke husker rådet om å koke vannet. I rutinemessige vannavstengninger er ikke dette bekymringsverdig da risikoen ved slike hendelser anses lav, men i en akutt situasjon hvor smittefare er påvist, er det viktig å sørge for at budskapet kommer frem til abonnentene. På den andre siden kom det frem av diskusjonen i fokus­gruppene at deltakerne stolte på at kommunen informerte de om eventuell reell smittefare og ville være mer tilbøyelige til å koke vannet i en akutt situasjon. Deltakerne i studien uttrykker at informasjon om drikkevannet er med på å øke tilliten til vannforsyningen og kommunens håndtering av vannavstengningene.