Hopp til innhold

Rapport

National Influenza Centre. Influenza Epidemiological Information prepared for the WHO Informal Meeting on Strain Composition for Inactivated Influenza Vaccines for use in the Season 2019, Atlanta, September 2018

Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte i Genève, september 2018.

NIC_Norway_for_VCM_Sept_2018_FINAL_NIPHcover_FORSIDE WEB.jpg

Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte i Genève, september 2018.


Sammendrag

Det nasjonale influensalaboratoriet for WHO i Norge (WHO National Influenza Centre Norway), Avdeling for Influensa, FHI, utarbeider en rapport til WHO hver februar og september som beskriver influensasituasjonen i Norge og som tas med i vurderingen ved bestemmelse av ny influensavaksine. Rapporten går i dybden og tar for seg immuniteten i befolkningen og genetiske karakteriseringer av sirkulerende virus i Norge. Rapporten sammenfatter data og analyser fra den kliniske overvåkingen, virusovervåkingen og den seroepidemiologiske overvåkingen i Norge.

Om rapporten

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet