Hopp til innhold

Statistikk

Influensasesongen i Norge 2018-2019. Ukerapporter

Status for sesongens influensautbrudd. Ukerapporter sesongen 2018-2019.

Legebesøk for influensalignende sykdom_uke_20.png

Status for sesongens influensautbrudd. Ukerapporter sesongen 2018-2019.


Hovedbudskap

Ukerapportene inneholder oppdaterte data fra de ulike overvåkingsystemene for influensa. De gir blant annet oversikt over hvor mange som søker lege grunnet influensalignende sykdom og hvilke influensavirus som sirkulerer i ulike deler av landet. I tillegg beskrives influensaaktiviteten internasjonalt. Rapportene legges ut på torsdager og dekker uke 40 til uke 20 neste år. 

Vedlegg

Nedlastbar PDF.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet