Hopp til innhold

Notat

Hva er konsekvensen av heving av aldersgrensen for BRCA-testing?

BRCA er gener i vårt DNA. Mutasjoner i BRCA-gener kan føre til kreft. Helsedirektoratet ønsker å få avklart konsekvensene av eventuelt å heve aldergrensen for BRCA testing av kvinner med insident brystkreft fra 50 til 60 år. Bestillerforum RHF har derfor bedt FHI om en vurdering av hvilke aspekter av problemstillingen som en metodevurdering av tiltaket bør dekke.

colourbox.com

BRCA er gener i vårt DNA. Mutasjoner i BRCA-gener kan føre til kreft. Helsedirektoratet ønsker å få avklart konsekvensene av eventuelt å heve aldergrensen for BRCA testing av kvinner med insident brystkreft fra 50 til 60 år. Bestillerforum RHF har derfor bedt FHI om en vurdering av hvilke aspekter av problemstillingen som en metodevurdering av tiltaket bør dekke.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet har sett det som et sentralt poeng å avklare hvilken ekstra kunnskap en eventuell metodevurdering vil kunne tilføre på kort sikt. Med andre ord: I hvilken utstrekning er det kunnskapshull/usikkerhet knyttet til problemstillingen? For å kaste lys over dette har FHI innhentet informasjon fra det medisinsk genetiske fagmiljøene i de regionale helseforetakene via en kortfattet spørreundersøkelse. I tillegg har vi gjennomført et begrenset litteratursøk (håndsøk) og laget et kostnadsoverslag basert dette, samt innhentet informasjon om gitte forutsetninger.

Nedlastbar PDF. På norsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Movik E, Juvet LK.