Hopp til innhold

Notat

Hepatitt B-screening av gravide

Dette notatet er utarbeidet som underlag for drøfting av Hepatitt B-screening av alle gravide i Bestillerforum, Nye Metoder. Her vurderes hvilke problemstillinger knyttet til hepatitt B-screening av gravide som det eventuelt er behov for å få nærmere belyst, for eksempel spørsmål om spesifisitet/sensitivitet av diagnostiske tester med mer.

Dette notatet er utarbeidet som underlag for drøfting av Hepatitt B-screening av alle gravide i Bestillerforum, Nye Metoder. Her vurderes hvilke problemstillinger knyttet til hepatitt B-screening av gravide som det eventuelt er behov for å få nærmere belyst, for eksempel spørsmål om spesifisitet/sensitivitet av diagnostiske tester med mer.


Hovedbudskap

Det er god dokumentasjon for at screening av gravide for hepatitt B-infeksjon bidrar til redusert smitte­overføring til nyfødte ved at det kan gis vaksinering og spesifikt immunglobulin mot hepatitt B så snart som mulig etter fødselen. Screening av alle gravide versus screening basert på risikovurdering vil i Norge sannsynligvis føre til at 90-100 flere tilfeller blir påvist årlig.

Nedlastbar PDF. På norsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Holte H, Hafstad E, Juvet L, Flottorp S, Medarbeidere fra område for smittevern ved Folkehelseinstituttet.