Hopp til innhold

Notat

Årlig driftsrapport for Dødsårsaksregisteret

Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Dødsårsaksregisteret.

Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Dødsårsaksregisteret.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet, som er databehandlingsansvarlig og databehandler for Dødsårsakregisteret, gir årlig ut en driftsrapport for dette registeret. Rapporten omtaler organisering, ansvar og myndighet, og hvordan opplysningene behandles i registeret.

Driftsrapporten omtaler hvor komplett registeret er i forhold til antall hendelser, hvor fullstendige opplysningene er og dekningsgraden på institusjons- eller enhetsnivå. Den viser også hvordan dataene brukes til overordnet helsestatistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedring av tjenestene og i vitenskaplige publikasjoner.

Folkehelseinstituttet rapporterer årlig om driften av registeret til Helse- og omsorgsdepartementet og til Datatilsynet.

Publikasjonsliste

Om publikasjonen

  • Av: Folkehelseinstituttet