Hopp til innhold

Rapport

Vurdering av mulig helserisiko forbundet med høye svevestøvnivåer ved Nationaltheateret stasjon - Oslo

Rapporten konkluderer med at passasjerer trolig ikke utsettes for helseskadelige effekter på grunn av den korte oppholdstiden på stasjonen. Folkehelseinstituttet anbefaler likevel at det ut fra et føre var-prinsipp settes inn tiltak for å redusere svevestøvnivåene på Nationaltheatret stasjon.

Forsidebilde luft Nationalteateret.jpg

Rapporten konkluderer med at passasjerer trolig ikke utsettes for helseskadelige effekter på grunn av den korte oppholdstiden på stasjonen. Folkehelseinstituttet anbefaler likevel at det ut fra et føre var-prinsipp settes inn tiltak for å redusere svevestøvnivåene på Nationaltheatret stasjon.


Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Bane NOR å utrede hvilken helserisiko som kan være forbundet med de høye nivåer av svevestøv som er målt på Nationaltheatret stasjon. I denne rapporten har vi først og fremst fokusert på passasjerene. De høye nivåene på stasjonen er i overensstemmelse med svevestøvnivåer som forekommer på tilsvarende jernbane- og T-banestasjoner verden over.

Partikler fra jernbane/T-bane inneholder mye jern, og er tradisjonelt vurdert som mindre helseskadelig sammenlignet med svevestøv i byluft, men det er imidlertid lite kunnskap om helseeffekter på mennesker. Rapporten konkluderer med at passasjerer trolig ikke utsettes for helseskadelige effekter på grunn av den korte oppholdstiden på stasjonen. Folkehelseinstituttet anbefaler likevel at det ut fra et føre var-prinsipp settes inn tiltak for å redusere svevestøvnivåene på Nationaltheatret stasjon.

Om rapporten

  • Utgitt: 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Låg M, Refsnes M, Øvrevik J.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-892-7