Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Veileder

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore. En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger

  • Utgitt: Januar 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Andersen E, Løfsgaard BE.
Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 5. utgave.JPG

Veilederen er basert på regelverkets krav, og dekker temaer som styringssystemer, vannkvalitet offshore, teknisk systemdesign, samt drift, kontroll og vedlikehold av drikkevannssystemene.

5. utgave. Grunnen til at veilederen oppdateres kun kort tid etter at forrige utgave kom i 2016, er at Folkehelseinstituttet ikke lenger skal jobbe med offshore drikkevannsforsyning. Beskrivelsen av instituttets rolle i kapittel 2 er derfor oppdatert. Fremtidige utgaver av veilederen vil bli revidert av Sjøfartsdirektoratet, anslagsvis hvert 4. år. Innspill til endringer av veilederen sendes til Sjøfartsdirektoratet.

Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Drikkevann offshore kan enten leveres fra forsyningsskip som henter vann fra land, eller det kan produseres om bord. Produksjon av ferskvann om bord skjer ved evaporasjon (fordampning av ferskvann fra sjøvann) eller ved omvendt osmose (sjøvann presses mot en membran, der salt holdes tilbake og ferskvann passerer membranen). Veilederen er basert på regelverkets krav, og dekker temaer som styringssystemer, vannkvalitet offshore, teknisk systemdesign, samt drift, kontroll og vedlikehold av drikkevannssystemene.