Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Usikkert om trening har effekt for barn som er under behandling for kreft. Cochrane: Kort oppsummert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Usikkert om trening har effekt for barn som er under behandling for kreft. Cochrane: Kort oppsummert

Forskningsomtale

Usikkert om trening har effekt for barn som er under behandling for kreft. Cochrane: Kort oppsummert

Publisert Oppdatert

Trening kan muligens ha en positiv effekt på fysisk form hos barn med kreft, men svært få barn er undersøkt. Effekten på muskelstyrke, vekt, utmattelse og livskvalitet er usikker. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Trening kan muligens ha en positiv effekt på fysisk form hos barn med kreft, men svært få barn er undersøkt. Effekten på muskelstyrke, vekt, utmattelse og livskvalitet er usikker. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Denne omtalen er tidligere publisert i tidsskriftet Fysioterapeuten

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dahm KT, Giske L.

Hovedbudskap

Bakgrunn

I Norge får cirka 140 barn kreft hvert år. Den vanligste kreftformen er leukemi (blodkreft), og 85 prosent får akutt lymfatisk leukemi. Flere studier rapporterer redusert fysisk form og muskelstyrke hos barn med leukemi, men også hos barn med kreft generelt.

Behandlingen ved kreft hos barn er langvarig. Cellegift er ofte en viktig del av behandlingen, men gir bivirkninger som anemi, økt blødningsfare, kvalme og redusert matlyst. Både kreftsykdommen og cellegiftbehandlingen kan føre til patologiske forandringer i skjelett- og hjertemuskulatur. Utmattelse og redusert almenntilstand er vanlig, og er en komplikasjon hos langtidsoverlevere. Manglende energi og redusert aktivitetsnivå kan igjen forsterke den negative effekten på fysisk form og redusere evnen til å utføre daglige aktiviteter.

Pasienter under aktiv behandling for kreft bør få veiledning i samråd med behandlende lege og i henhold til de enhver tid gjeldende retningslinjer. I Norge er det etablert lavterskeltilbud med aktivitet og trening for barn (og voksne) med kreft ved flere sykehus.

Hva sier forskningen?

Denne systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekt av trening for barn med kreft. Nedenfor vises resultatene for trening under og etter behandling sammenlignet med en kontrollgruppe som fulgte vanlig behandlingsregime. Hovedutfall var utholdenhet, styrke, Body Mass Indeks (BMI) og aktivitetsnivå. Sekundære utfall var livskvalitet, utmattelse og uønskede hendelser.

Studiene viste at:

  • Trening fører muligens til bedre utholdenhet (⊕⊕◯◯)
  • Det er usikkert om trening har effekt på muskelstyrke (⊕◯◯◯)
  • Det er usikkert om trening har effekt på BMI (⊕⊕◯◯)
  • Det er usikkert om trening påvirker utmattelse og livskvalitet (⊕◯◯◯)

Vi vurderte tilliten til resultatene til å være lav (++oo) for utholdenhet og BMI. Det ble trukket for at det var svært få pasienter og for manglende blinding. I tillegg ble det for muskelstyrke trukket for heterogenitet (ulikhet) mellom studiene, og for utmattelse og livskvalitet for at det bare var én liten studie.

Hva er denne informasjonen basert på?

I oversikten inngikk totalt seks randomiserte kontrollerte studier med til sammen 171 deltakere. Alle barna hadde akutt lymfatisk leukemi (ALL) og var under behandling med cellegift. I én av studiene startet treningen rett etter at barna hadde fått diagnosen.

Treningen ble gjennomført på sykehus og / eller hjemme. Treningsprogrammene ble tilrettelagt av fysioterapeut på sykehuset, og bestod blant annet av utholdenhetstrening i form av gåing, sykling eller svømming og styrketrening av beina. Det var stor variasjon både når det gjaldt varighet av selve treningsperioden (fra ti uker til to år) og varigheten av hver treningsøkt (fra 15 til 60 minutter).

Tre studier (104 deltaker) målte utholdenhet med ulike verktøy som ni-minutters gangtest, Timed up and Go (TUG) og Timed Up and Down Stairs (TUDS). To studier (68 deltakere) fant en bedring av utholdenhet i treningsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen målt med ni minutter gangtest, men ikke med TUDS. Den tredje studien fant at treningsgruppen hadde bedre utholdenhet sammenlignet med kontrollgruppen målt med TUG. Målingene ble gjort etter tre til fire måneder med trening. Fire studier målte muskelstyrke i ulike muskelgrupper (kne, legg, rygg og inspiratorisk muskelstyrke). Én studie viste bedring av rygg og leggstyrke i treningsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen etter tre måneder. De tre andre studiene fant ingen forskjell i muskelstyrke mellom gruppene. En studie undersøkte helserelatert livskvalitet, og en annen undersøkte utmattelse. Ingen av studiene fant statistiske signifikante forskjeller mellom treningsgruppen og kontrollgruppen. To studier undersøkte BMI og fant ikke statistisk forskjell mellom gruppene. Det var bare én studie som rapporterte uønskede hendelser, og ingen barn rapporterte om slike hendelser.

Kilde

Braam KI, van der Torre P, Takken T, Veening MA, van Dulmen-den Broeder E, Kaspers GJL. Physical exercise training interventions for children and young adults during and after treatment for childhood cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD008796. DOI: 10.1002/14651858.CD008796.pub3.