Hopp til innhold

Rapport

Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2016

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.

RAVN-rapport 2016_Forside_web.jpg

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Den fjerde rapporten som nå utgis, omhandler perioden 2016. Influensavirus, hiv-1, hepatitt B virus, cytomegalovirus og herpes simplex virus inngår i den nasjonale overvåkingen. I årets rapport rettes søkelyset spesielt mot hepatitt B virus. I tillegg inneholder rapporten temakapitler om forebyggende behandling av hiv-infeksjon og hiv-behandling i et historisk perspektiv. Vi håper rapporten vil være av nytteverdi for mange.

Rapporten utgis på engelsk

Nedlastbar

Om rapporten

  • Utgitt: September 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: RAVN.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-860-6