Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tuberkulose i Norge 2016 – med behandlingsresultater for 2015. Årsrapport. Delrapport 5 av smittsomme sykdommer i Norge.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tuberkulose i Norge 2016 – med behandlingsresultater for 2015. Årsrapport. Delrapport 5 av smittsomme sykdommer i Norge.

Rapport

Tuberkulose i Norge 2016 – med behandlingsresultater for 2015. Årsrapport. Delrapport 5 av smittsomme sykdommer i Norge.

Publisert

Årsrapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2016 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 298 tuberkulosetilfeller i 2016.

Forside tuberkulose 2016.jpg

Årsrapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2016 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 298 tuberkulosetilfeller i 2016.


Nedlastbar

Om rapporten

  • Utgitt: September 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Arnesen TM, Heldal E, Mengshoel AT et al.
  • ISSN trykt: 1894-4868
Bestill

Last ned:

Sammendrag

Hovedbudskap

Tuberkuloseforekomst
Det ble totalt meldt 298 pasienter med tuberkulose i Norge i 2016. I tillegg flyttet 13 pasienter inn i landet under pågående behandling. Dette er det tredje året med nedgang i antall tuberkulosetilfeller fra en foreløpig topp på 392 tilfeller i 2013.

I Norge var det i 2016 gjennomsnittlig seks tilfeller per 100 000 innbyggere, blant de laveste insidenstallene i verden. Det er imidlertid stor forskjell i forekomst ut fra fødeland.

Bare 33 av de 298 pasientene meldt med tuberkulosesykdom i 2016 var født i Norge. Omtrent halvparten av de med meldt tuberkulose er, eller har vært, asylsøkere.

Forebyggende behandling
Tallet på forebyggende behandlinger økte i 2016 sammenliknet med året før, og er tilbake på nivå med årene fra 2011-2014. Andelen utenlandsfødte er stabil, men landbakgrunnen varierer og gjenspeiler til en viss grad endringen i sammensetningen av asylankomster de siste årene.

Det var i 2016 en reduksjon i andelen kvinner som mottar forebyggende behandling sammenliknet med menn (41% vs. 59%, mens fordelingen var lik i 2015). Skjevheten kan delvis forklares med den høye andelen asylsøkere fra land som Afghanistan, Eritrea og Syria i denne gruppen, hvorav flesteparten er menn.

Flere barn settes på forebyggende behandling – 40% økning fra 2015. Særlig var det en økning i aldersgruppen under 2 år, hvor det i 2016 også ble funnet flere ved rutineundersøkelse av innvandrere.

Multiresistent tuberkulose
Antallet tuberkulosetilfeller som er resistente mot både Rifampicin og Isoniazid (MDR TB) har de siste årene ligget på 3-12 tilfeller per år, med en økende trend. Antallet i 2016 var 11 pasienter, det samme som i 2014. Ingen av pasientene hadde XDR.

Fordelingen av pasientene etter fødeland lignet andre tuberkulosepasienter. To av pasientene var født i Norge, de første siden 2006. Epidemiologisk informasjon og genanalyse tyder på at disse bakteriestammene allerede var multiresistente da de to norskfødte ble smittet.

Samtidig hiv-infeksjon
Hiv-status er kjent hos 254 av de 298 tuberkulosesyke. Ti av disse (4%) testet positivt.

Smitteoppsporing
Rapport om smitteoppsporing er blitt mottatt fra omkring 70% av pasienter der det er påkrevd: alle med lungetuberkulose og alle barn. Antallet kontakter rundt hver indekspasient varierte fra 0 til 131: hos halvparten 5 eller færre.

Det ble funnet 11 nye tilfeller av tuberkulosesykdom ved smitteoppsporing. Syv av disse ble funnet hos nærkontakter til mikroskopi-positive pasienter. Dette bekrefter at det er spesielt viktig å sikre smitteoppsporing i denne gruppen. Over 20 % av nærkontaktene hadde positiv IGRA-test, men overraskende ble bare halvparten av disse gitt forebyggende behandling.

Behandlingsresultat
I Norge fullførte 87% av alle pasientene i 2015 behandlingen, blant det høyeste i Europa. Av 35 pasienter meldt med MDR TB i perioden 2010-2014, har 71 % blitt vellykket behandlet, noe som er akseptabelt i europeisk sammenheng. Andelen som defineres som «vellykket behandlet» ville blitt enda høyere dersom man innhentet behandlingsresultat for de pasientene som forlot Norge under pågående behandling og fullførte den i et annet land.

BCG-vaksinasjon
I 2016 ble 17 118 personer BCG-vaksinert, hvorav 73 % var under ett år. I aldersgruppen 18-27 år, ble det vaksinert 2662 personer. Dette tyder på at vaksinering hovedsakelig gjøres innenfor anbefalte grupper i barnevaksinasjonsprogrammet (nyfødte) og helsefagstudenter.