Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn

Forskningskartlegging

Tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn: et systematisk litteratursøk

Publisert

Vi har laget et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av publikasjoner som omtaler effekt av tilpasset informasjon og opplæring av pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

Info innvandrere forside.jpg

Vi har laget et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av publikasjoner som omtaler effekt av tilpasset informasjon og opplæring av pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.


Nedlastbar.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 04.2017
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Austvoll-Dahlgren A, Forsetlund L, Vist GE, Ding Y, Straumann GH.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8082-841-5
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Studier internasjonalt har vist at pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn ikke har lik tilgang til helsetjenester som befolkningen forøvrig. Manglende tilgang til tilpasset informasjon og pasientopplæring er én mulig viktig årsak.  Formålet med dette notatet er å lage et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner som omtaler effekt av tilpasset informasjon og opplæring av pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn. Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske databaser etter forskningsstudier og systematiske oversikter. Søket ble utført i februar 2017. To medarbeidere gikk uavhengig av hverandre gjennom de identifiserte referansene og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. Vi sorterte de inkluderte referansene etter design og type tiltak. Vi inkluderte 285 referanser som vi fordelte på de følgende kategorier:

Litteraturoversikter, hvorav

 • 18 var om overordnede tema
 • 40 om forebyggende informasjon- og opplæringstiltak (primærforebygging)
 • 38 om informasjon og opplæringstiltak for pasienter i behandling (sekundærforebygging)

Primærstudier, hvorav

 • 25 evaluerte komplekse samfunnsbaserte informasjon og opplæringstiltak
 • 119 evaluerte forebyggende informasjon- og opplæringstiltak
 • 45 studier som evaluerte informasjon- og opplæringstiltak av pasienter i primærhelsetjenesten