Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Sirkeltrening øker mobiliteten hos personer med hjerneslag. Cochrane: Kort oppsummert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sirkeltrening øker mobiliteten hos personer med hjerneslag. Cochrane: Kort oppsummert

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Forskningsomtale

Sirkeltrening øker mobiliteten hos personer med hjerneslag. Cochrane: Kort oppsummert

Publisert Oppdatert

Sirkeltrening i gruppe fører trolig til større mobilitet hos slagpasienter, i form av økt gangavstand, ganghastighet og bedre balanse. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.

Sirkeltrening i gruppe fører trolig til større mobilitet hos slagpasienter, i form av økt gangavstand, ganghastighet og bedre balanse. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.


Hovedbudskap

I Norge er hjerneslag den tredje hyppigste dødsårsaken og den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos eldre. Hjerneslag fører ofte til en lammelse på den ene siden av kroppen, noe som igjen påvirker daglige aktiviteter, muligheten til å bo hjemme, delta i arbeidsliv og fritidsaktiviteter.

Rehabiliteringen har som mål at slagpasienten skal nå sitt optimale nivå når det gjelder fysisk og kognitiv funksjon, kommunikasjonsevne og sosialfungering. Det er et økende antall personer som får hjerneslag og det er store utgifter forbundet med opptreningen. Rehabiliteringstjenesten har ett press på seg for å levere effektive tjenester som også er kostnadseffektive.

Ulike former for fysioterapi har vist seg å ha positiv effekt på fysisk funksjon hos slagpasienter. Sirkeltrening i gruppe er en form for fysioterapi som består av tilpassede funksjonelle øvelser med fokus på repetisjon. Fysioterapi i gruppe kan være ett middel til at slagpasienter får mer fysioterapi både på sykehus og i kommunen. Det er usikkert i hvor stor grad slagpasienter i Norge får tilbud om gruppetrening.

Hva sier forskningen?

Denne systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av sirkeltrening i gruppe for voksne som har hatt hjerneslag. Nedenfor vises resultatene for sirkeltrening sammenlignet med en kontrollgruppe. Kontrollgruppen fikk ingen trening, tiltak som ikke innebar trening, som for eksempel undervisning eller standard behandling. Det viktigste utfallet var gangkapasitet.

Studiene viste at:

  • Sirkeltrening bedrer trolig evnen til å gå lengre avstander hos slagpasienter (⊕⊕⊕◯)
  • Sirkeltrening bedrer trolig maks ganghastighet hos slagpasienter (⊕⊕⊕◯)
  • Sirkeltrening bedrer muligens balanse og mobilitet hos slagpasienter (⊕⊕◯◯)

Tilliten til resultatene ble vurdert til å være middels og lav. Det ble trukket for uklarheter rundt randomiseringen og manglende blinding av utfallsmåler i noen av studiene.

Hva er denne informasjonen basert på?

Totalt inngikk 17 randomisert studier med til sammen 1297 deltakere i oversikten. De fleste deltakerne bodde hjemme, pasientene var innlagt på sykehus i fire studier. Det var stor variasjon når det gjaldt tid etter slaget (fra en måned til mer enn ett år). Alvorlighetsgraden kan sies å variere fra mild til moderat, og de fleste kunne gå mer enn 10 meter uten personlig støtte. Studien undersøkte effekten av sirkeltrening i gruppe hvor målet var å bedre mobiliteten. Varigheten av treningen varierte fra fire til 24 uker, i en studie varte treningen i ett år. Pasienten på sykehus trente fra fem til sju ganger i uken mens de hjemmeboende stort sett trente tre ganger i uken. Hver enkelt treningsøkt varte fra 30 til 90 minutter.

Ti studier (835 deltagere) brukte 6 minutters gangtest for å måle gangkapasitet. Resultatene viste at hvis gjennomsnittlig ganglengde i kontrollgruppen er 236 meter, så vil sirkeltreningsgruppen gjennomsnittlig gå 60,8 m lengre på seks minutter (95 % KI fra 44,5 til 77 meter). Åtte studier rapporterte uønskede hendelser (fall). Det var ikke statistiske forskjell mellom gruppene (+000), risikoen for å falle bør undersøkes nærmere. Det trengs mer robust forskning for å undersøke kostnadseffektivitet av sirkeltrening sammenlignet med standard behandling og betydningen av faktorer som alvorlighetsgrad og alder.

Kilde

English C, Hillier SL, Lynch EA. Circuit class therapy for improving mobility after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD007513. DOI: 10.1002/14651858.CD007513.pub3.

Denne omtalen er tidligere publisert i tidsskriftet Fysioterapeuten

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dahm KT, Denison E.