Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Prehospital nødtorakotomi ved traumatisk hjertestans»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Prehospital nødtorakotomi ved traumatisk hjertestans

Forskningskartlegging

Prehospital nødtorakotomi ved traumatisk hjertestans: systematisk litteratursøk med sortering

Publisert

Vi fikk i oppdrag å utføre et litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante forskningspublikasjoner om prehospital nødtorakotomi ved traumatisk hjertestans.

Prehospital nødtorakotomi Forside.jpg

Vi fikk i oppdrag å utføre et litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante forskningspublikasjoner om prehospital nødtorakotomi ved traumatisk hjertestans.


Nedlastbar. På engelsk. Norsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 08/2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Hafstad E, Tjelle TE, Sæterdal I.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-848-4
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester, fikk via Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten i oppdrag av Bestillerforum RHF å utføre et litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante forskningspublikasjoner om prehospital nødtorakotomi ved traumatisk hjertestans. Formålet med oppdraget var å kartlegge hva slags dokumentasjon som foreligger for bruk i en eventuell senere metodevurdering.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategier for systematiske litteratursøk i åtte databaser. Søkene ble utført i mars 2017. To personer gjennomgikk uavhengig av hverandre identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultat

  • Litteratursøkene identifiserte totalt 2615 referanser. Vi vurderte 17 av dem som mulig relevante. Etter fulltekstgjennomgang ble seks av artiklene inkludert.
  • Vi sorterte de inkluderte studiene etter type traume; penetrerende eller stump (ikke-penetrerende) skade.

Alle inkluderte studier er retrospektive pasientserier som rapporterer data fra omtrent 189 pasienter behandlet av (luft)ambulansetjenesten i Storbritannia (London), Nederland, Belgia (Brussel) og Japan. (Antallet pasienter er usikkert grunnet overlappende populasjoner).