Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Pasienterfaringer med medisinske sengeposter ved Helse Møre og Romsdal HF 2016

  • Utgitt: 06/2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Holmboe O, Danielsen K.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890-1565
Kristiansund-1.png

Høsten 2016 ble det gjennomført en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved ti utvalgte medisinske sengeposter ved de fire sykehusene i Møre og Romsdal.Det er utarbeidet separate rapporter for hver av postene.


Har du funnet en feil?

Hovedbudskap

Rapportene presenterer resultatene presenteres som beskrivende statistikk på 51 enkeltspørsmål fra spørreskjemaet, og på ti indikatorer generert fra disse spørsmålene. Spørreskjemaet inneholdt også en side hvor pasientene kunne skrive forbedringsforslag til sykehuset. Disse dataene inngår ikke i rapporten, men sykehuset kan få tilgang på kommentarene dersom de ønsker det.

I store trekk har vi fulgt metoden som ble brukt i tidligere undersøkelser om pasienterfaringer med somatiske døgnavdelinger. Det gjelder også utformingen av selve rapporten, som i stor grad er en oppdatering av tidligere publikasjoner om samme tema.
 
Spørreskjemaet finnes i vedlegg A. En beskrivelse av hvordan indikatorene er konstruert finnes i vedlegg B og C. En samlet oversikt over resultater på pasienterfaringsindikatorer for alle sykehus, helseforetak og regionale helseforetak presenteres i vedlegg D.

Vedlegg