Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Delrapport 2 av smittsomme sykdommer i Norge 2016»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Delrapport 2 av smittsomme sykdommer i Norge 2016

Rapport

Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Delrapport 2 av smittsomme sykdommer i Norge 2016

Publisert

Det totale antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2016 økte i forhold til året før.

Årsrapport mat, vann og dyr 2016.jpg

Det totale antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2016 økte i forhold til året før.


Om rapporten

  • Utgitt: 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Ocampo JMF, Lange H, Jore S, Guzman BRH, Kapperud G, Blystad H, Nygård K, Grøneng GM, Vold L.
  • ISSN elektronisk: 2387-6441

Sammendrag

Det totale antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2016 økte i forhold til året før. Antall meldte tilfeller av campylobacteriose er på linje med foregående år, når man ser de dyrkningsverifiserte og polymerasekjedereaksjon (PCR)-positive tilfellene under ett. Insidensraten for salmonellose fortsetter å synke slik den har gjort de siste årene. Antall smittet innenlands med denne sykdommen er på samme nivå som 2014 og 2015, og representerer cirka 20 % av de meldte tilfellene, mens det er antall tilfeller smittet utenlands som har vist en nedgang de siste fem år. For 2016 finner vi en markant økning for parasittinfeksjonene giardiasis og kryptosporidiose. Denne økningen skyldes

overgang til mer sensitiv diagnostikk og at flere pasienter enn tidligere undersøkes for disse infeksjonene. Det samme gjelder trolig for  interohemoragisk Escherichia coli (EHEC) hvor antallet tilfeller har økt jevnt de siste 1015 årene. I 2016 økte antall meldte tilfeller med EHEC-infeksjon til 239 tilfeller, mot 221 i 2015 og 151 i 2014.

Diagnostikk av parasitter, virus og tarmpatogene E. coli, ble tidligere bare utført dersom behandlende lege spesielt ba om det. Antakelig ble slike agens dermed underdiagnostisert i langt større grad enn Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella og Vibrio som rutinemessig alltid ble undersøkt. Innføring av PCR som rutine i primærdiagnostikken gjør det mulig å rutinemessig undersøke et bredt spektrum av smittestoff samtidig. Flere store medisinsk mikrobiologiske laboratorier har begynt å undersøke alle innsendte prøver for smittestoff som tidligere bare ble undersøkt på forespørsel.

Det totale antall meldte tilfeller av vektorbårne sykdommer var lavere enn året før. Antall meldte tilfeller av Lyme borreliose viste en svak nedgang sammenlignet med fjoråret, men forekomsten er på et høyere nivå enn de siste fem år. Forekomsten av skogflåttencefalitt er på linje med tidligere år. Rundt 80% er smittet innenlands for både Lyme borreliose og skogflåttencefalitt.