Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport

Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport. Delrapport 2 av smittsomme sykdommer i Norge 2016

Det totale antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2016 økte i forhold til året før.


  • Utgitt: September 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Ocampo JMF, Lange H, Jore S, Guzman BRH, Kapperud G, Blystad H, Nygård K, Grøneng GM, Vold L.
  • ISSN ELEKTRONISK: 2387-6441

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Det totale antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2016 økte i forhold til
året før. Antall meldte tilfeller av campylobacteriose er på linje med foregående år, når
man ser de dyrkningsverifiserte og polymerasekjedereaksjon (PCR)-positive tilfellene
under ett. Insidensraten for salmonellose fortsetter å synke slik den har gjort de siste
årene. Antall smittet innenlands med denne sykdommen er på samme nivå som 2014 og
2015, og representerer cirka 20 % av de meldte tilfellene, mens det er antall tilfeller
smittet utenlands som har vist en nedgang de siste fem år. For 2016 finner vi en markant
økning for parasittinfeksjonene giardiasis og kryptosporidiose. Denne økningen skyldes
overgang til mer sensitiv diagnostikk og at flere pasienter enn tidligere undersøkes for
disse infeksjonene. Det samme gjelder trolig for enterohemoragisk Escherichia coli (EHEC) hvor antallet tilfeller har økt jevnt de siste 1015 årene. I 2016 økte antall meldte tilfeller med EHEC-infeksjon til 239 tilfeller, mot 221 i 2015 og 151 i 2014.
 
Diagnostikk av parasitter, virus og tarmpatogene E. coli, ble tidligere bare utført dersom
behandlende lege spesielt ba om det. Antakelig ble slike agens dermed underdiagnostisert
i langt større grad enn Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella og Vibrio som
rutinemessig alltid ble undersøkt. Innføring av PCR som rutine i primærdiagnostikken gjør
det mulig å rutinemessig undersøke et bredt spektrum av smittestoff samtidig. Flere store
medisinsk mikrobiologiske laboratorier har begynt å undersøke alle innsendte prøver for
smittestoff som tidligere bare ble undersøkt på forespørsel.
 
Det totale antall meldte tilfeller av vektorbårne sykdommer var lavere enn året før. Antall
meldte tilfeller av Lyme borreliose viste en svak nedgang sammenlignet med fjoråret, men
forekomsten er på et høyere nivå enn de siste fem år. Forekomsten av skogflåttencefalitt
er på linje med tidligere år. Rundt 80% er smittet innenlands for både Lyme borreliose og
skogflåttencefalitt.
Årsrapport mat, vann og dyr 2016.jpg