Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Innånding av støvpartikler ved bruk av fluorholdige skismøringsprodukter. Eksponeringsnivåer for ikke-profesjonelle skismørere – en pilotstudie.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Innånding av støvpartikler ved bruk av fluorholdige skismøringsprodukter. Eksponeringsnivåer for ikke-profesjonelle skismørere – en pilotstudie.

Rapport

Innånding av støvpartikler ved bruk av fluorholdige skismøringsprodukter. Eksponeringsnivåer for ikke-profesjonelle skismørere – en pilotstudie.

Publisert

Konsentrasjonene av støv og fluorholdige stoffer i forbindelse med skismøring på amatørnivå er sammenlignbare med det som er vist å kunne gi helseplager hos profesjonelle skismørere.

Forside Innånding av støvpartikler ved bruk av fluorholdige skismøringsprodukter.pdf.jpg

Konsentrasjonene av støv og fluorholdige stoffer i forbindelse med skismøring på amatørnivå er sammenlignbare med det som er vist å kunne gi helseplager hos profesjonelle skismørere.


Om rapporten

  • Utgitt: Oktober 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Hetland RB, Haug LS, Gützkow KB, Lindeman B, Becher R.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-875-0

Hovedbudskap

Resultatene fra denne pilotstudien viser at konsentrasjonene av støv og fluorholdige stoffer i forbindelse med skismøring på amatørnivå er sammenlignbare med det som er vist å kunne gi helseplager hos profesjonelle skismørere. Resultatene styrker grunnlaget for å opprettholde tidligere råd og anbefalinger om ventilasjon og beskyttelsestiltak (FHI, 2017). Det oppfordres til at disse blir fulgt både ved opphold i smøreområder på skirenn og i private smøreboder.

Sammendrag

Tidligere undersøkelser av forhold for profesjonelle skismørere (STAMI, 2009) påviste høye konsentrasjoner av støvpartikler og varierende konsentrasjoner av flyktige organiske forbindelser inkludert fluorholdige forbindelser i smøreområder. Det ble også vist at profesjonelle skismørere hadde forhøyede konsentrasjoner av PFASer i blodet.

Tidligere har vi ikke hatt data for eksponering av ikke-profesjonelle skismørere i Norge. Vi har imidlertid antatt at eksponeringsnivåene under skismøring vil være i samme størrelsesorden som dem man finner for profesjonelle, mens eksponeringen vil være mindre hyppig og over kortere tid.

Vår pilotstudie har nå bidratt med kunnskap som støtter antagelsen om at støvkonsentrasjonene i luft som genereres når amatører smører ski er sammenlignbare med dem som ble påvist for profesjonelle skismørere før tiltak ble iverksatt. Resultatene viser også at mengde støv per m3 luft kan variere mye, både ved samme renn og mellom de ulike rennene. Støvkonsentrasjonene som ble påvist er såpass høye at de vil kunne føre til korttids luftveisplager og andre ubehag, særlig om skismøreren ikke benytter beskyttelsesutstyr. For å kunne gi en mer nøyaktig beskrivelse av individuell eksponering over tid, ville det vært hensiktsmessig å samle inn prøver med bruk av personbasert utstyr.

Når det gjelder PFAS tyder våre data på at mengdene grovt sett er sammenlignbare med dem som er beskrevet i STAMI-rapporten (STAMI, 2009). Anslaget over eksponering for PFOA beskrevet ovenfor antyder at ikke-profesjonelle skismørere kan få en vesentlig økt belastning av PFOA i forhold til bakgrunnseksponeringen, så sant de ikke beskytter seg for å unngå eksponering. Det bør fremheves at det i Norge er forbud mot PFOA i forbrukerprodukter og at et tilsvarende forbud vil gjelde i hele EU fra 2020. Av Figur 1 ser man at nivået av PFTrDA og PFTeDA som fremkommer i denne pilotstudien er betydelig høyrere enn det som ble påvist i tidligere målinger. Informasjon fra STAMI-rapporten (STAMI, 2009) tyder på at konsentrasjon av disse langkjedete PFASene (PFTrDA, PFTeDA) bundet til støvpartikler i lufta i liten grad reflekteres i forhøyede blodkonsentrasjoner hos skismørerne. Det er dermed mulig at det systemiske opptaket av disse stoffene er lave.

Eventuelle direkte effekter av PFASer på luftveiene er i liten grad beskrevet. Uten videre informasjon om eksponeringsforhold eller målte blodkonsentrasjoner kan vi ikke gjøre en presis helserisikovurdering knyttet til eksponering av ikke-profesjonelle skismørere for støv og fluorholdige stoffer. Det er også viktig å være klar over at vi ikke har målt flyktige stoffer i denne pilotstudien. Dataene fra pilotstudien viser imidlertid tilsvarende eksponeringsforhold som tidligere har blitt beskrevet for  profesjonelle skismørere, med til dels høye nivåer av partikkelbundne PFASer i smøreområder. 

Resultatene fra denne pilotstudien viser at konsentrasjonene av støv og fluorholdige stoffer i forbindelse med skismøring på amatørnivå er sammenlignbare med det som er vist å kunne gi helseplager hos profesjonelle skismørere. Resultatene styrker grunnlaget for å opprettholde tidligere råd og anbefalinger om ventilasjon og beskyttelsestiltak (FHI, 2017). Det oppfordres til at disse blir fulgt både ved opphold i smøreområder på skirenn og i private smøreboder.