Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forskning om effekt av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i oppdragelsen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forskning om effekt av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i oppdragelsen

Forskningskartlegging

Forskning om effekt av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i oppdragelsen: Systematisk litteratursøk med sortering

Publisert

Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere oversikter om effekten av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i barneoppdragelsen.

Foreldres vold forside.jpg

Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere oversikter om effekten av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i barneoppdragelsen.


Nedlastbar

Om publikasjonen

  • Utgitt: 04.2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Meneses-Echavez JF, Munthe‐Kaas HM, Nguyen L, Berg RC.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-817-0
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere oversikter om effekten av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i barneoppdragelsen.

Metode

Vi utførte et systematisk litteratursøk med sortering av mulig relevante publikasjoner. En bibliotekar søkte i januar 2017 etter litteratur i ni relevante databaser. To forskere gikk gjennom alle identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til de forhåndsdefinert inklusjonskriteriene. Vi utførte metodisk kvalitetsvurdering og hentet ut beskrivende data fra inkluderte systematiske oversikter.

Resultater

Vi inkluderte 80 oversikter: 12 systematiske oversikter og 68 ikke-systematiske oversikter. De fleste av de systematiske oversiktene hadde moderat eller høy metodisk kvalitet. De fleste av oversiktene omhandlet både mødre og fedre, mens fire oversikter tok for seg kun mødre. Oversiktene oppsummerte to hovedtyper av tiltak: hjemmebesøksprogram og foreldreveiledningsprogram. Forekomst av vold og mishandling av egne barn var de vanligste utfallene rapportert i de systematiske oversiktene.

Resultatene fra de 12 systematiske oversiktene viste:

  • Hjemmebesøksprogram så ut til å redusere forekomst av barnemishandling og forsømmelse, forbedre foreldreferdigheter og forbedre relasjoner mellom foreldre og barn.
  • Foreldreveiledningsprogram så ut til å redusere risiko for barnemishandling og forbedre foreldreferdigheter.
  • Foreldreveiledning i kombinasjon med tiltak mot rusmisbruk så ut til å forbedre mødres foreldreferdigheter.