Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Evaluering av revidert blodgiverskjema

  • Utgitt: 07.2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Kjøllesdal JG, Iversen HH, Haugum M.
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-861-3
Forside.jpg


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Ved hver blodgivning fyller den potensielle giveren ut et spørreskjema for å beskrive helsestatus. Etter utfyllingen av spørreskjemaet blir blodgiveren intervjuet i et avskjermet rom. Det er en viktig forutsetning for blodgivningen at giveren har forstått spørreskjemaet, slik at den som godkjenner giveren kan stole på de opplysningene som gis.

I 2012 bestilte Helsedirektoratet en evaluering av det norske blodgiverskjemaet. Skjemaet ble da vurdert ved bruk av kognitive intervjuer med blodgivere og ved gjennomføring av en spørreskjemaundersøkelse ved fire blodbanker. Hovedfunnene fra 2012 viste at det var behov for justeringer i blodgiverskjemaet.

Helsedirektoratet har revidert blodgiverskjemaet og bestilte i 2016 en ny evaluering fra Folkehelseinstituttet. Dette har blitt gjort ved bruk av kognitive intervjuer av blodgivere samt vurdering av tre forskere.  Resultatene tyder på at skjemaet er bedre på mange områder, men at det fortsatt bør gjøres enkelte justeringer før det tas i bruk.