Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet og antipsykotika for pasienter med aktiv psykose: en systematisk oversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet og antipsykotika for pasienter med aktiv psykose: en systematisk oversikt

Systematisk oversikt

Effekt av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet og antipsykotika for pasienter med aktiv psykose: en systematisk oversikt

Publisert

Vi skulle identifisere og oppsummere forskning om effekten av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika for personer med aktiv psykose, opp mot fysisk aktivitet og samtidig bruk av antipsykotika.

Fysisk aktivitet psykose forside.jpg

Vi skulle identifisere og oppsummere forskning om effekten av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika for personer med aktiv psykose, opp mot fysisk aktivitet og samtidig bruk av antipsykotika.


Nedlastbar.

Hopp til innhold

Om publikasjonen

  • Utgitt: 08-2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dahm KT, Holte, HH, Dalsbø TK, Straumann GH, Reinar LM.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-868-2
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Psykose er en tilstand som preges av vrangforestillinger, hallusinasjoner og tankeforstyrrelser og ikke en bestemt lidelse eller sykdom. Tilstanden kan være forbigående og godartet, men er for noen alvorlig og langvarig. De alvorlige psykoselidelsene utvikler seg i faser og har ofte forstadier med «alminnelige» symptomer slik som depresjon, angst og sosial isolering. Den vanligste psykoselidelsen er schizofreni. Det er anslått at én prosent av verdens befolkning er rammet av schizofreni. I Norge er det anslagsvis mellom 600-800 mennesker som rammes hvert år.

Helsedirektoratet ba Folkehelseinstituttet om å identifisere og oppsummere forskning om effekten av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika på utfallene; psykosesymptomer, dødelighet, bivirkninger og alvorlige hendelser, fysisk form, sosial fungering, livskvalitet, bruk av medikamenter eller helsetjenester.

Vi søkte i seks elektroniske databaser etter kontrollerte studier.

Vi fant ingen relevante studier. Vi vet derfor ikke om fysisk aktivitet med eller uten antipsykotika er mest effektivt.

Sammendrag

Innledning

I 2015 påla Helse- og omsorgsdepartementet de regionale helseforetakene å etablere medisinfritt behandlingstilbud for pasienter innen psykisk helsevern, også for dem med psykoselidelser. Pålegget kom etter ønske fra brukerorganisasjonene. Innføringen av de medisinfrie tiltakene har vært gjenstand for diskusjoner i fagmiljøet. Det har blant annet vært diskutert om det er etisk forsvarlig å gi medikamentfri behandling til personer med psykose og hvilken forskning som ligger til grunn for et slikt alternativ.

Det er uvisst hvor mange pasienter med psykoselidelser som ønsker å benytte seg av medisinfri behandling.

Vi har utarbeidet en systematisk oversikt for å besvare følgende spørsmål:

Hva er effekten av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet der pasienter med aktiv psykose samtidig får antipsykotika?

Metode

Bibliotekar Gyri Hval Straumann utviklet et systematisk litteratursøk og søkte i april 2017 i følgende databaser: CENTRAL, Medline, EMBASE, CINAHL og PsycINFO. Søket ble utført samlet for to oppdrag. I det andre oppdraget så vi etter studier om effekt av psykososial behandling ved psykosesymptomer, med eller uten antipsykotika. Begge oppdragene vurderer antipsykotikafri behandling for personer med psykoselidelser.

Inklusjonskriterier: Design: Studier med kontrollgruppe. Populasjon: Voksne personer, med aktiv psykose med bakgrunn i psykisk lidelse som ikke er behandlet med antipsykotika ved starten av psykoseepisoden.

Med aktiv psykose menes tilstedeværelse av positive psykosesymptomer som vrangforestillinger (f. eks. paranoide) og syn- eller hørsel hallusinasjoner etc.

Tiltak: Fysisk aktivitet uten samtidig bruk av antipsykotika. Sammenligning: Liknende fysisk aktivitet med bruk av antipsykotika. Utfall: Psykosesymptomer, dødelighet, bivirkninger og alvorlige hendelser, fysisk form, sosial fungering, livskvalitet, bruk av medikamenter eller helsetjenester.

Hilde H. Holte, Astrid Austvoll-Dahlgren og Kristin Thuve Dahm gikk, uavhengig av hverandre, gjennom titler og sammendrag. De vurderte 12 av artiklene i fulltekst for begge prosjektene med tanke på inklusjon eller eksklusjon. Det var én som handlet om fysisk aktivitet men studien oppfylte ikke inklusjonskriteriene.

Resultat

Etter gjennomgang av 19 516 referanser, fant vi ingen studier som hadde evaluert effekt av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet der pasienten med aktiv psykose samtidig får anti­psykotika.

Diskusjon

Vi fant ingen relevante studier. Vi har benyttet oss av systematiske og eksplisitte metoder i utarbeidelse av denne systematiske oversikten. Vi har gjort et bredt litteratursøk og identifiserte nesten 20 000 referanser. Det er alltid en mulighet for at vi kan ha gått glipp av relevante studier, men vi anser den risikoen for å være liten. Vi fikk mange referanser i litteratursøket, og vi oppfatter at referansene har dekket beslektede problemstillinger, men det var likevel ingen studier som svarte på vår spesifikke problemstilling.

Konklusjon

Vi fant ingen kontrollerte studier som har sammenlignet fysisk aktivitet uten antipsykotika med fysisk aktivitet og samtidig bruk av antipsykotika til pasienter med aktiv psykose.