Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport

Bronkoskopisk lungevolumreduksjon ved emfysem: en systematisk kartleggingsoversikt

Vi har utarbeidet en kartleggingsoversikt om endoskopisk lungevolumreduksjon i behandling av avansert emfysem på oppdrag fra Nye Metoder.

Nedlastbar

  • Utgitt: 11/2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Lund Håheim L, Hafstad E, Fure B.

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Hopp til innhold

Bakgrunn

Fra sekretariatet for Nye metoder mottok Område for helsetjenester bestilling på å utarbeide en kartleggingsoversikt om endoskopisk lungevolumreduksjon i behandling av avansert emfysem. Bestillingen skulle også omfatte en liste over produsenter. Med ikke-biologiske metoder menes f.eks. syntetisk skum, damp, spiral, ventil og stent. Med biologisk menes nedbrytbar hydrogel eller blodprodukt.

Emfysem

Emfysem er en tilstand som kan ha flere årsaker, og den medfører ødeleggelse av lungevev slik at det oppstår hulrom i lungene. Emfysem er oftest knyttet til kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Forekomsten av KOLS er økende i Norge. KOLS er i stor grad mulig å forebygge da den forårsakes og forverres av røyking, luftforurensning og andre faktorer som kan påvirkes. Symptomene på KOLS og emfysem kan lindres ved medikamentell behandling, men ved langtkommen sykdom er responsen på medikamentell behandling dårlig. Kirurgi har vært brukt, men det er alvorlige og omfattende inngrep i lungene. Derfor er det nødvendig å utrede både biologiske og ikke-biologiske prosedyrer.

Metode

For å besvare bestillingen omfatter dette notatet følgende:

  1. Ikke-biologiske prosedyrer: Omtale av Cochrane-oversikt med oversikt over produsenter av utstyr for bronkoskopisk lungevolumreduksjon brukt i de inkluderte studier
  2. Biologiske prosedyrer: Litteratursøk med sortering om biologisk lungevolumreduksjon

Under arbeidet med å utvikle søkestrategier for oppdraget, identifiserte vi en nyere systematisk oversikt om behandling av emfysem med bronkoskopisk lungevolumreduksjon fra Cochrane. Oversikten har inkludert 14 randomiserte kontrollerte studier om seks ulike prosedyrer for bronkoskopisk lungevolumreduksjon. Forfatterne fant ingen randomiserte studier om den bronkoskopiske behandlingsmetoden biologisk lungevolumreduksjon (BioLVR). Vi har derfor gjennomført et supplerende litteratursøk etter andre studiedesign for BioLVR.

Resultat

Bronkoskopisk ikke-biologisk lungevolumreduksjon

 Cochrane-oversikten har sammenlignet seks bronkoskopiske ikke-biologiske behandlingsmetodene med ordinær behandling (legemidler og lungerehabilitering) placebo behandling. Oversiktsforfatterne har ikke utarbeidet og beregnet alle utfall for hver metode.  De vanligste utfallene er prosentvis endring i forsert ekspirasjonsvolum (FEV) fra start av behandling, mortalitet, endring i St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ, et sykdomsspesifikt instrument som måler helse og helserelatert livskvalitet), endring i fysisk aktivitet målt ved 6 minutters gange, samt komplikasjoner og andre uønskede hendelser. Kost-nytte er beregnet for to metoder.  

  • Endobronkial spiral, endobronkial ventil, intrabronkial ventil og damp ser ut til å gi forbedringer på lungefunksjonsmål (lav til moderat tillit til resultatet)
  • Mortaliteten kan øke med bronkoskopisk lungevolumreduksjon sammenliknet med annen behandling (svært lav til lav tillit til resultatet)
  • Bivirkninger øker ved alle ikke-biologiske metoder (lav til moderat tillit til resultatet)
  • Studien på AeriSeal ble avbrutt tidlig pga «business reasons» og hadde høy mortalitet og høyt nivå av bivirkninger (svært lav tillit til resultatene).

Bronkoskopisk biologisk lungevolumreduksjon (BioLVR)

Etter litteratursøk for biologiske metoder for lungevolumreduksjon inkluderte vi fem mindre ikke randomiserte studier med behandling ved hydrogel eller blodprodukt som sprøytes inn i lungen. Ved biologisk lungevolumreduksjon (BioLVR) bruker man en nedbrytbar hydrogel eller blodprodukt som er laget av en trombin- og fibrinogenoppløsning. Denne sprøytes inn i skadet lungevev og forårsaker inflammasjon med påfølgende fibrose og kollaps av lungevev distalt.

Vi har laget en tabelloversikt over studiene som viser populasjon, intervensjon, sammenligning, utfallsmål og studiedesign for de fem inkluderte studiene. Vi har ikke rapportert resultater eller vurdert vår tillit til studieresultatene med GRADE.

Forside Emfysem.jpg