Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilpasset trening kan redusere utmattelsessymptomer hos personer med kronisk utmattelsessyndrom, CFS /ME. Cochrane: Kort oppsummert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tilpasset trening kan redusere utmattelsessymptomer hos personer med kronisk utmattelsessyndrom, CFS /ME. Cochrane: Kort oppsummert

Forskningsomtale

Tilpasset trening kan redusere utmattelsessymptomer hos personer med kronisk utmattelsessyndrom, CFS /ME. Cochrane: Kort oppsummert

Publisert Oppdatert

Personer med CFS /ME blir trolig mindre utmattet og opplever bedring i helse etter tilpasset trening sammenliknet med avspenning eller passive behandlingsformer. Fysisk funksjon og søvnkvalitet blir muligens også bedret. Forskerne fant ingen påviselig forskjell i resultater når trening ble sammenliknet med annen aktiv behandling som kognitiv terapi. Det viser en oppdatering av en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Personer med CFS /ME blir trolig mindre utmattet og opplever bedring i helse etter tilpasset trening sammenliknet med avspenning eller passive behandlingsformer. Fysisk funksjon og søvnkvalitet blir muligens også bedret. Forskerne fant ingen påviselig forskjell i resultater når trening ble sammenliknet med annen aktiv behandling som kognitiv terapi. Det viser en oppdatering av en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Denne omtalen er tidligere publisert i tidsskriftet Fysioterapeuten

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2016
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Giske L, Dalsbø TK.

Hovedbudskap

Bakgrunn

Personer med kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME har vedvarende symptomer på utmattelse i tillegg til andre symptomer som smerter, hodepine, søvnforstyrrelser, konsentrasjonssvikt og hukommelsesproblemer. Plagene hindrer dem i vanlige aktiviteter og reduserer livskvaliteten. Det er vanlig å benytte behandlingsformer som individuelt tilpasset og lystbetont trening, kognitiv atferdsterapi eller medikamentell behandling.

Hva sier forskningen?

I denne systematiske oversikten har forfatterne vurdert effekt av trening for personer med CFS/ME. Trening er her angitt som individuelt tilpasset trening av fysioterapeut eller annet helsepersonell. Sammenlikningsgruppene fikk 1) «passiv kontroll» som for eksempel avspenning eller 2) annen aktiv behandling som ulike kognitive terapier, støttende samtale eller medikamentell behandling.

Sammenliknet med «passiv kontroll» viste oversikten at:

 • Trening reduserer trolig utmattelsessymptomer (⊕⊕⊕◯)
 • Trening bedrer muligens fysisk funksjon rett etter at behandlingen er avsluttet (⊕⊕◯◯)
 • Trening bedrer muligens søvnkvalitet (⊕⊕◯◯)
 • Flere opplever trolig at helsa bedres med trening (⊕⊕⊕◯)

Sammenliknet med annen aktiv behandling som kognitiv terapi viste oversikten at:

 • Trening reduserer muligens ikke utmattelsessymptomer mer enn annen aktiv behandling (⊕⊕◯◯)
 • Trening bedrer muligens ikke fysisk funksjon eller søvnkvalitet mer enn annen aktiv behandling (⊕⊕◯◯)
 • Trening gir trolig ikke større bedring i helse enn annen aktiv behandling (⊕⊕⊕◯)

For begge sammenlikninger:

 • Det er uklart om trening påvirker depresjon (⊕◯◯◯)
 • Trening utgjør trolig ingen forskjell i antall som opplever bivirkninger (⊕⊕⊕◯)
 • Ingen forskjell i «drop outs» mellom gruppene

Forskere har vurdert kvaliteten på dokumentasjonen som lav og moderat blant annet på grunn av manglede blinding (som ikke var mulig), selvrapporterte utfallsmål, heterogenitet eller vide konfidensintervall.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne inkluderte åtte randomiserte kontrollert studier med til sammen 1518 deltakere i oversikten. Studiene hadde flere sammenlikninger. Alle åtte hadde data for sammenlikningen av trening versus passiv kontroll, og fem hadde data for sammenlikningen av trening versus annen aktiv behandling. Diagnosen CFS/ME ble satt ved bruk av Center for Disease Control kriteriene (tre studier) og Oxford-kriteriene (fem studier). Det var relativt mange deltakere som også hadde andre plager, hovedsakelig depresjonssymptomer. Behandlingen varte fra 12 til 26 uker med varierende oppfølgingstid. Trening omfattet gange, svømming, sykling eller dansing. Én studie benyttet anaerob trening. Intensiteten varierte fra lav til ganske høy. Utfallsmålene ble målt ved egenrapportering i spørreskjema. Tre ulike spørreskjema, Fatigue Scale (FS), ble benyttet ved vurdering av utmattelse. Gjennomsnittlig skår på FS (range 0-33) og FS (range 0-48) var henholdsvis 2,82 poeng (95 % CI fra 1,57 til 4,07 lavere) og 6,80 poeng (95 % CI fra 3,28 til 10,31 lavere) lavere (bedre) i treningsgruppen enn i passiv kontroll gruppen rett etter behandlingen var avsluttet. Endring i opplevd helse ble vurdert med Global Impression Change Scale der skåringene går fra 1 (veldig mye bedre) til 7 (veldig mye verre). Nesten dobbelt så mange i treningsgruppen (40 per 100) enn i passiv kontrollgruppen (22 per 100) anga bedring i helse (relativ risiko, RR: 1,83 (95 % CI fra 1,29 til 2,40).

Kilde

Larun L, Brurberg KG, Odgaard-Jensen J, Price JR. Exercise therapy for chronic fatigue syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD003200. DOI: 10.1002/14651858.CD003200.pub4.