Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

PasOpp-rapport

Pasienters erfaringer med sengeposter på utvalgte sykehus under Helse Sør-Øst i 2015

  • Utgitt: 2016
  • Forfattere:
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890-1565

Rapporten viser resultatene av en undersøkelse om pasientenes erfaringer på sengepostnivå for Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Lovisenberg Diakonale Sykehus.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Se rapport for hver enkelt post nedenfor

Høsten 2015 målte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten pasienterfaringer på sengepostnivå for Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Lovisenberg Diakonale Sykehus på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Formålet med undersøkelsen er å gi sykehusene resultater på postnivå, som grunnlag for forbedringsarbeid. Pasientene ble bedt om å vurdere ulike aspekter ved sengeposten ved bruk av spørreskjema. Tilbakemeldingene kan brukes til å identifisere hvilke områder som fungerer bra, og hvilke områder sykehuset bør jobbe med for å forbedre.

Resultatene presenteres for hver enkelt post som beskrivende statistikk på 53 enkeltspørsmål fra spørreskjemaet, og på ni indikatorer generert fra disse spørsmålene.

Brukererfaringer er en av flere kilder til informasjon om kvaliteten på helsetjenestens ytelser. Annen informasjon om postene, som for eksempel kliniske resultatmål og produktivitetstall, må også tas med i betraktningen. Kjennskap til dette og til den lokale konteksten er derfor viktig når resultatene skal fortolkes.

 

Rapporter per post

Akershus universitetssykehus (Ahus)

Akershus universitetssykehus BS02

Akershus universitetssykehus BS03

Akershus universitetssykehus Sengepost Geriak og GIM

Akershus universitetssykehus Hjerte

Akershus universitetssykehus Rehab Nevro

Akershus universitetssykehus Sengebygg 1, 2.etg

Akershus universitetssykehus Sengebygg 1,3.etg

Akershus universitetssykehus Sengebygg 1, 4.etg

Akershus universitetssykehus Sengebygg 1, 5.etg

Akershus universitetssykehus Sengebygg 2, 2.etg

Akershus universitetssykehus Sengebygg 2, 3.etg

Akershus universitetssykehus Sengebygg 2, 4 etg

Akershus universitetssykehus Sengebygg 2, 5.etg

Akershus universitetssykehus Sengebygg 3, 2.etg

Akershus universitetssykehus Sengebygg 3, 3.etg

Akershus universitetssykehus Sengebygg 3, 4.etg

Akershus universitetssykehus Sengebygg 3, 5.etg


Akershus universitetssykehus Sengebygg 4, 2.etg

Akershus universitetssykehus Sengebygg 4, 3.etg

Akershus universitetssykehus Sengebygg 4, 4.etg

Akershus universitetssykehus Sengepost SKI


Bærum sykehus

Bærum sykehus Generell indremedisin

Bærum sykehus Geriatri, slag- og rehabilitering

Bærum sykehus Gynekologisk sengepost

Bærum sykehus Hjerte/lungemedisin

Bærum sykehus Infeksjonsmedisin

Bærum sykehus Kirurgisk sengepost

Bærum sykehus Ortopeden 1


Drammen sykehus

Drammen sykehus Hotellpost

Drammen sykehus Kirurgisk post 1

Drammen sykehus Kirurgisk post 2

Drammen sykehus Kirurgisk post 3

Drammen sykehus Medisinsk OBS-post

Drammen sykehus Medisinsk post 1

Drammen sykehus Medisinsk post 2

Drammen sykehus Medisinsk post 3

Drammen sykehus Nevrologisk post

Drammen sykehus Obs Akuttmottak

Drammen sykehus Ortopedisk post 1

 

Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus Kirurgisk medisinsk kombipost

Kongsberg sykehus Medisinsk post 3

Kongsberg sykehus Ortopedisk avd. 5.døgnspost

 

Lovisenberg Diakonale sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus Kirurgisk avdeling post 2

Lovisenberg Diakonale Sykehus Kirurgisk avdeling post 10

Lovisenberg Diakonale Sykehus Medisinsk avdeling post 6

Lovisenberg Diakonale Sykehus Medisinsk avdeling post 7

Lovisenberg Diakonale Sykehus Medisinsk avdeling post 8

Lovisenberg Diakonale Sykehus Medisinsk akuttmottak

 

Ringerike sykehus

Ringerike sykehus Gynekologisk sengepost

Ringerike sykehus Somatisk sengepost HSS

Ringerike sykehus I3-RS

Ringerike sykehus I4-RS

Ringerike sykehus J2-RS

Ringerike sykehus J3-RS

Ringerike sykehus J4K4-RS

Ringerike sykehus K2-RS

Ringerike sykehus K3-RS

Ringerike sykehus L2-RS

Ringerike sykehus L3-RS

Vedlegg