Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Historisk arkiv

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Melding

  Utlevert MSIS-data for å validere ECDC-verktøy

  Det Europeiske Smittevernbyrået (ECDC) utvikler et dataverktøy (Geografisk informasjonssystem GIS) som land i Europa kan bruke som støtte ved etterforskning av legionellautbrudd for å identifisere smittekilden. ECDC bruker data fra tidligere utbrudd fo...

 2. Melding

  Årsrapport om EØS-midlene 2016–17 klar

  I dag kom årsrapporten om bruken av EØS-midlene 2016–17. Rapporten gir en oversikt over hva som er oppnådd og status i hvert mottakerland. Takket være EØS-midlene har omtrent 411.000 helsefagfolk mottatt opplæring, og 1,8 millioner mennesker har fått...

 3. Melding

  Sykdomspulsen oppdatert med tall for april 2017

  Statistikk fra Sykdomspulsen er oppdatert med tall til og med april i år. Siden skolestart høsten 2016 har antallet legekonsultasjoner for både mage-tarminfeksjoner og øvre luftveisinfeksjoner vært høyt i aldersgruppen 5–19 år. Dette har trolig...

 4. Melding

  Ny samarbeidsavtale med Estland

  I dag har Norge og Estland inngått ny samarbeidsavtale om EØS-midlene fram til 2021. Folkehelse inngår i programmet "Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse". Det er avsatt 18 millioner euro til dette programmet. Folkehelseinstituttet skal hjelpe...

 5. Melding

  Russetid og eksamenstid – bruk av fastlege og legevakt

  Mai måned: russerop og russehost Tidligere studier fra Folkehelseinstituttet har vist at russ har økt forbruk av antibiotika og høyere skadefrekvens i mai. Nå viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet som er publisert i Tidsskrift for Den norske...

 6. Melding

  Mistenkte vaksinebivirkninger meldt i 2016

  Statens Legemiddelverk har publisert sin årlige bivirkningsrapport. Rapporten oppsummerer alle meldte mistenkte bivirkninger etter legemiddelbruk i Norge, deriblant hendelser meldt etter vaksinasjon. Tallene dekker alle vaksiner, både vaksiner gitt i...

 7. Melding

  Antibiotikabruk: infografikk oppdatert

  Oversikten over antibiotikabruk i fylker og kommuner er oppdatert med tall for 2016. Antibiotikabruk i fylker og kommuner  - oversikt med infografikk

 8. Melding

  Kortvarige computer-baserte tiltak virker på ungdom med rusproblemer

  Kortvarige computer-baserte tiltak ser ut til å ha positiv effekt på ungdom som misbruker alkohol eller Cannabis. Men kunnskapsgrunnlaget er svakt, viser Campbell-oversikten Effect of early, brief computerized interventions on risky alcohol and cannabi...

 9. Statistikk

  Mage-tarminfeksjoner hos småbarn går ned

  Legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjon hos små barn ser ut til å ha gått ned de siste årene. Det viser statistikk fra Sykdomspulsen fram til uke 10 i år.

 10. Melding

  Internasjonalt prosjekt skal studere barns helse

  Det er opprettet et nytt europeisk nettverk av forskningsinstitusjoner som skal studere graviditet og barn helse. Det nye prosjektet skal blant annet bidra til å finne nye stressmarkører som kan påvirke helsen gjennom livet.   Det nye livssyklus-nettve...

 11. Artikkel

  Forskning ved fjæra, 29. mai - 2. juni 2017

  Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet arrangerer for 18. gang ukekurset i kunnskapsbasert praksis og helsetjeneste 29. mai – 2. juni 2017.

 12. Melding

  Hvordan påvirkes omsorgskvalitet og pasientsikkerhet av en høy andel ufaglært personell i helse- og omsorgstjenestene?

  Folkehelseinstituttet har utført en systematisk oversikt om effekten på kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene av at et stort antall ansatte i tjenestene mangler fagutdanning. Det viste seg at det ikke fantes kontrollerte studier på dette områd...

 13. Melding

  Tuberkuloseveilederen er oppdatert

  I Tuberkuloseveilederens kapittel 8.1.3 er det satt inn en ny tabell med forslag til standardiserte svar når lungerøntgen tas som ledd i rutinemessig undersøkelse for tuberkulose. Hensikten er at det skal bli lettere for mottakeren å forstå svaret og...

 14. Melding

  Kortvarig tomt for BCG-vaksine

  BCG-vaksinen foreligger i 20-pakning, og Folkehelseinstituttet pakker om til 2-pakning og 5-pakning. I påvente av ny ompakking er vi kortvarig tom for BCG-vaksine i små pakninger. Vi er generelt restriktive med å sende ut 20-pakninger. Vi restnoterer...

 15. Nyhet

  Mer hepatitt A blant menn som har sex med menn

  Det europeiske smittevernsenteret, ECDC melder om en økning av hepatitt A i flere vesteuropeiske land blant menn som har sex med menn (msm).

 16. Artikkel

  Harkness Fellowship - en kjempemulighet

  Lyst på et års fullfinansiert opphold i USA? Velkommen til informasjonsmøte om Harkness-stipendet.

 17. Melding

  Brukerveiledning for nettbutikken

  Brukerveiledning for nettbutikken er normalt tilgjengelig inne i butikken. På grunn av et teknisk problem får man nå feilmelding når man prøver å åpne brukerveiledningen. Vi jobber med å løse dette problemet. Hvis det er problemer med å åpne...

 18. Melding

  Fortsatt høy forekomst av antibiotikaresistente bakterier i Europa

  Det europeiske mattilsynet EFSA og det europeiske smittevernsenteret ECDC rapporterer om fortsatt høy forekomst av resistente bakterier både hos mennesker, hos dyr og i mat. Dataene viser blant annet høy forekomst av multiresistente Salmonella-bakterie...

 19. Melding

  Revidert informasjon og samtykkeskjemaer for vaksinasjon i skolealder

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet forslag til skjema for informasjon og samtykke ved vaksinasjon i skolealder (2. trinn, 6. trinn, 7. trinn og 10. trinn).  Mye av teksten i disse er nå revidert og det er laget en boks hvor foresatte kan skrive inn...

 20. Melding

  Oppdaterte råd om malariabeskyttelse i Haiti og Den dominikanske republikk

  Reisende med opphold i mer enn to uker i landene samt i enkelte deler av Den dominikanske republikk bør i tillegg til god myggstikkbeskyttelse også bruke malariamedikamenter. Haiti og Den dominikanske republikk, som begge ligger på øya Hispaniola, er d...