Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Måleegenskaper ved den norske versjonen av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

Rapport

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

Publisert Oppdatert

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å gi en vurdering av måleegenskapene (reliabilitet og validitet) av norskspråklige psykologiske tester og psykiatriske måleinstrumenter brukt i helsetjenesten i Norge. Denne rapporten gir en psykometrisk vurdering av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

Måleegenskaper.jpg

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å gi en vurdering av måleegenskapene (reliabilitet og validitet) av norskspråklige psykologiske tester og psykiatriske måleinstrumenter brukt i helsetjenesten i Norge. Denne rapporten gir en psykometrisk vurdering av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).


Rapporten er nedlastbar som PDF. Rettighetshaver ba om å få innholdet i vedlegg 1 fjernet 26.11.2018. Folkehelseinstituttet kjente ikke til at det var noen rettighetshavere da rapporten ble publisert 2016. Vedlegget ble fjernet 26.11.2018.

Om rapporten

  • Utgitt: Mars 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Leiknes KA, Dalsbø TK, Siqveland J.
  • ISBN trykt: 978-82-8082-707-4

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, nå Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet, fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å gi en vurdering av måleegenskapene (reliabilitet og validitet) av norskspråklige psykologiske tester og psykiatriske måleinstrumenter brukt i helsetjenesten i Norge. Oppdraget i denne rapporten var å gi en psykometrisk vurdering av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). HADS total (HADS-T) består av 14 spørsmål, inndelt i to delskalaer, en for angst (HADS-A) og en for depresjon (HADS-D) med sju spørsmål for hver delskala.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk om HADS. Det ble søkt i medisinske og psykologiske databaser etter studier som anvendte HADS i norske voksne populasjoner med antall deltagere over 100. Søket ble sist oppdatert i mai 2015. Minst to forskere har gjennomgått publikasjonene, vurdert relevans i forhold til inklusjonskriteriene og hentet ut relevante data.

Resultater

Vi inkluderte 28 publikasjoner, 9 befolkningsstudier og 19 kliniske studier i rapp-orten. HADS-T og delskalene HADS-A/D har god indre konsistens. HADS-A/D var de mest anvendte, og da som generelle screeningsinstrumenter for psykologisk symptombelastning (psykologisk «distress»). Delskalagrenseverdi ≥8 ble oftest anvendt som indikasjon for behov for videre utredning av angst og/eller depresjonslidelse. Ulike grenseverdier ble imidlertid rapportert i ulike studiepopulasjoner. Studiene som sammenlignet HADS med diagnostisk «gull-standard» eller referansestandard intervju for angst- og depresjonslidelse viste tilfredsstillende validitet.

Konklusjon

Den norske utgaven av HADS er et relativt godt validert screeninginstrument for psykologisk symptombelastning (psykologisk «distress»). Til tross for mye norsk forskning og en stor HADS internett databank basert på generell befolkning, savnes et validert norsk normsett.