Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Legemiddelforbruket i Norge 2011–2015 / Drug Consumption in Norway 2011–2015»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Legemiddelforbruket i Norge 2011–2015 / Drug Consumption in Norway 2011–2015

Rapport

Legemiddelforbruket i Norge 2011–2015 / Drug Consumption in Norway 2011–2015

Publisert Oppdatert

Rapporten omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

Legemiddelstatistikk 2016:1.jpg

Rapporten omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.


Nedlastbar PDF.

Om rapporten

 • Utgitt: April 2016
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Solveig Sakshaug, Hanne Strøm, Christian Berg, Hege Salvesen Blix, Irene Litleskare, Tove Granum.
 • ISSN trykt: 1890-9647
 • ISSN elektronisk:
 • ISBN trykt:
 • ISBN elektronisk: 978-82-8082-715-9

Hovedbudskap

Legemiddelsalget økte med vel to prosent fra 2014 til 2015, målt i definerte døgndoser. Omsetningsveksten var 8,6 prosent. Det viser Folkehelseinstituttets rapport "Legemiddelforbruket i Norge 2011-2015".

Rapporten gir en detaljert oversikt over alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen hvert år i perioden 2011–2015. 

Totalomsetningen av legemidler i 2015

 • Grossistene solgte legemidler for 16,1 milliarder kroner i 2015, hvorav salg av veterinære legemidler utgjorde vel 1 milliard. Omregnet til veiledende utsalgspriser i apotek og dagligvarehandel gir dette en omsetning på rundt 24 milliarder kroner.
 • Omsetningen økte med 8,6 prosent fra 2014 til 2015.
 • Målt i definerte døgndoser (DDD, se faktatekst nederst i artikkelen) økte legemiddelsalget med 2,1 prosent.

Omsetningsveksten skyldes i hovedsak økt bruk av nyere og dyrere legemidler til behandling av kreft, multippel sklerose (MS) og andre immunologiske sykdommer, samt hepatitt C-infeksjoner.

Befolkningsvekst og en stadig eldre befolkning bidrar til at salget målt i definerte døgndoser har økt svakt over tid.

Gruppen hjerte- og karmidler er størst

Mange faktorer har bidratt til det, også bedre legemiddelbehandling. God behandling av høyt blodtrykk og høyt kolesterol er viktig for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom.

Legemidler som brukes til behandling og forebygging av hjerte- og karsykdom (ATC-gruppe C), er den største legemiddelgruppen målt i doser. Den utgjorde rundt 30 prosent av totalt antall doser i 2015. Målt i doser økte salget i denne gruppen med 1,6 prosent.

Salg av kolesterolsenkende legemidler målt i definerte døgndoser økte med 5 prosent fra 2014 til 2015, det er en noe større økning enn året før. Figur 1 viser utviklingen i bruk av kolesterolsenkende legemidler siden 1990.

Figur 1 Salg av kolesterolsenkende legemidler (ATC-gruppe C10) i Norge i perioden 1990-2015, angitt i DDD/1000 innbyggere/døgn

Figur 1 nettsak rapport legemiddelforbruket 2015.
Figur 1 nettsak rapport legemiddelforbruket 2015.

Salg av antibiotika gikk ned i 2015

Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 har utarbeidet mål for å begrense antibiotikabruken. Salget av antibiotika i 2015 målt i doser, viser fortsatt svak nedgang (figur 2). Dette er i tråd med målene i handlingsplanen.

Figur 2 Salg av antibiotika (ATC-gruppe J01) i Norge i perioden 1990-2015 angitt i DDD/1000 innbyggere/døgn

Figur 2 nettsak legemiddelforbruket 2015.
Figur 2 nettsak legemiddelforbruket 2015.

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Stabilt salg av reseptfrie legemidler

Salg av reseptfrie legemidler i 2015 utgjorde 13 prosent av totalt antall solgte doser og 11 prosent av kostnadene. Disse andelene har holdt seg konstante over tid.

Fakta om målemetoden definert døgndose (DDD)

Definert døgndose (DDD) er en måleenhet som brukes for å studere endringer i legemiddelbruken over tid, og sammenligne bruken både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For eksempel vil et salg tilsvarende 10 DDD/1000 innbyggere/døgn bety at ti av 1000 personer (dvs. én prosent av befolkningen) daglig kan bruke dette legemidlet.
Siden dosene som brukes og behandlingstiden kan variere fra person til person, vil andelen brukere som oftest ikke være lik det estimerte «DDD-tallet». Antall DDD/1000 innbyggere/døgn er et måltall og utrykker hvor stor andel av befolkningen som kan ha fått en gitt behandling.

Reseptregisteret gir opplysninger om antall personer og andeler av befolkningen som har fått forskrevet legemidler på resept. Data for 2004-2015 finnes på nettsiden www.reseptregisteret.no.