Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Kjønnsforskjeller i effekter og bivirkninger av legemidler

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner om kjønnsforskjeller i effekter og bivirkninger av legemidler.

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner om kjønnsforskjeller i effekter og bivirkninger av legemidler.


Hovedbudskap

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner om kjønnsforskjeller i effekter og bivirkninger av legemidler.

Metode

Vi søkte etter publiserte og pågående systematiske oversikter i flere elektroniske databaser fra 2011 til juni 2016. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte refe­ran­ser og vurderte relevans med tanke på inklusjonskriteriene

Resultater

 • Vi identifiserte totalt 4415 referanser. Av disse var 103 mulig relevante.
 • Vi sorterte referansene etter diagnoser og medikamentgrupper. Vi sorterte referansene i disse gruppene:

-   Diabetes (5)

-   Hjerte-/karsykdommer (33)

 • Antitrobotiske legemidler (8)
 • Blodplatehemmere (9)
 • Serum-lipidsenkende midler (11)
 • Andre legemidler ved hjerte-/karsykdommer (5)

-   Kreftsykdommer (14)

-   Psykiske lidelser (20)

 • Antidepressiver (10)
 • Andre psykofarmaka (10)

-   Smerte/sedasjon (4)

-   Nikotinavhengighet (9)

-   Andre sykdommer/tilstander (18)

Nedlastbar.

Om publikasjonen

 • Utgitt: August 2016
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Holte HH, Underland V, Straumann GH.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8082-740-1