Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge venøs tromboembolisme hos pasienter innlagt i sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge venøs tromboembolisme hos pasienter innlagt i sykehus

Forskningskartlegging

Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge venøs tromboembolisme hos pasienter innlagt i sykehus

Publisert Oppdatert

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i juni 2016 i oppdrag å utarbeide en kartleggingsoversikt om intermitterende kompresjon (IPC) for å forebygge venøs tromboembolisme (VTE) hos pasienter innlagt i sykehus.

Forside_intermitterende Pneumatisk.jpg

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i juni 2016 i oppdrag å utarbeide en kartleggingsoversikt om intermitterende kompresjon (IPC) for å forebygge venøs tromboembolisme (VTE) hos pasienter innlagt i sykehus.


Nedlastbar.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Lauvrak V, Hafstad E, Fure B.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-796-8

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet fikk i juni 2016 i oppdrag å utarbeide en kartleggingsoversikt om intermitterende kompresjon (IPC) for å forebygge venøs tromboembolisme (VTE) hos pasienter innlagt i sykehus. Vi har søkt etter oppdaterte retningslinjer, systematiske oversikter og metodevurderinger. Vi har også sett etter nye registrerte kliniske studier. Funnene er sortert, kommentert og hovedfunn er formidlet og vurdert. Vi fant følgende:

  • Den mest omfattende norske retningslinjen om forebygging av trombose i sykehus anbefaler ikke bruk av IPC. Retningslinjen avviker med hensyn til dette fra både den originale amerikanske retningslinjen den bygger på, og en engelsk nasjonal retningslinje som begge anbefaler IPC for utvalgte pasientgrupper. Dette skyldes ulik vurdering av samme kunnskapsgrunnlag.
  • En systematisk oversikt fra 2013 hadde inkludert 70 randomiserte kontrollerte studier (RCTer) med totalt 16 164 pasienter innlagt i sykehus. Forfatterne utført meta-analyser på tvers av alle populasjoner og fant positive effekter i favør av IPC med hensyn til reduksjon av dyp venetrombose og lungemboli sammenliknet med enten placebo eller støttestrømper. Forfatterne fant ingen forskjell mellom IPC og farmakologisk profylakse. Vår tillit til effektestimater basert på analysene er lav (GRADE kvalitet lav). Vi har trukket for svakheter ved studiene og usikkerhet knyttet til overførbarhet til enkeltpopulasjoner.
  • Elleve andre systematiske oversikter med litteratursøk fra 2013 eller senere fokuserte på enkeltpopulasjoner av pasienter i sykehus. Forfatterne rapporterte gjennomgående at dokumentasjonen var usikker.
  • Vi fant ingen metodevurderinger oppdatert etter 2010 med relevante helseøkonomiske analyser for IPC som tromboseprofylaktisk tiltak.
  • Vi fant ti registrerte pågående studier. Med ett unntak, en Saudi Arabisk studie med 2000 akutt kirurgiske pasienter, er studiene små (mindre enn 100 pasienter).

Samlet sett konkluderer vi med at IPC muligens kan ha en positiv effekt med hensyn til å redusere venøs tromboembolisme hos pasienter innlagt i sykehus. Kostnadseffektivitet er usikker og det mangler god dokumentasjon for enkeltgrupper. Vi tror ikke at en grundigere oppsummering på det nåværende tidspunkt vil redusere usikkerheten knyttet til effekt og sikkerhet. Studien fra Saudi Arabia er forventet å være ferdigstilt i 2018 og kan muligens aktualisere en ny gjennomgang av forskingsdokumentasjonen. Øvrige registrerte studier vil antakeligvis ikke ha påvirkning på konklusjonene.