Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forskning om effekt av rusbehandling for unge som har rusproblemer eller samtidig rusproblem og psykiske plager/psykisk lidelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forskning om effekt av rusbehandling for unge som har rusproblemer eller samtidig rusproblem og psykiske plager/psykisk lidelse

Forskningskartlegging

Forskning om effekt av rusbehandling for unge som har rusproblemer eller samtidig rusproblem og psykiske plager/psykisk lidelse

Publisert Oppdatert

En bibliotekar søkte i september 2016 i 13 samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser etter litteratur fra 2000 til september 2016.

Forside__rus og psyk unge.jpg

En bibliotekar søkte i september 2016 i 13 samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser etter litteratur fra 2000 til september 2016.


Om publikasjonen

  • Utgitt: November 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Meneses JF, Nguyen L, Berg RC.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-783-8

Sammendrag

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere studier om effekt av rusbehandling for unge mellom 13 og 23 år innenfor barnevern og psykisk helsevern som har rusproblemer eller samtidig rusproblem og psykisk lidelse.

Metode

En bibliotekar søkte i september 2016 i 13 samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser etter litteratur fra 2000 til september 2016. Vi inkluderte systematiske forskningsoversikter og kontrollerte studier om effekten av rusbehandling for unge i alderen 13-23 år innenfor barnevern og psykisk helsevern som hadde rusproblemer eller samtidig rusproblem og psykisk lidelse. To forskere gikk gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. Vi hentet ut noe beskrivende data fra inkluderte systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier.

Resultater

Vi inkluderte 22 studier (én systematisk oversikt, 12 randomiserte kontrollerte studier, ni kontrollerte før-og-etter studier). Resultatene viste:

  • Ulike psykoterapeutiske tiltak var den hyppigst undersøkte typen behandling.
  • Den inkluderte systematiske oversikten vurderte effekten av rusbehandling i institusjon og konkluderte med at effekten var usikker.
  • Blant de randomiserte kontrollerte studiene var motiverende samtale, med eller uten kognitiv atferdsterapi, den hyppigste undersøkte typen behandling.

Bruk av alkohol og andre rusmidler var målt i den systematiske oversikten og alle de randomiserte kontrollerte studiene, og mange studier målte også problemer i tilknytning til bruk av rusmidler og psykiske helse.