Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Foreldrekurs kan bedre barnas psykososiale utvikling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Foreldrekurs kan bedre barnas psykososiale utvikling

Forskningsomtale

Foreldrekurs kan bedre barnas psykososiale utvikling

Publisert

Foreldreveiledningskurs kan muligens forebygge og redusere eksisterende psykososiale problemer hos barn. Samspillet mellom foreldre og barn blir trolig bedre. Det viser en Cochrane-oversikt.

Foreldreveiledningskurs kan muligens forebygge og redusere eksisterende psykososiale problemer hos barn. Samspillet mellom foreldre og barn blir trolig bedre. Det viser en Cochrane-oversikt.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Fønhus MS, Kornør H (RBUP Øst og Sør), Dalsbø TK.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om effekt av foreldreveiledning kurs for å forebygge psykososiale problemer og forbedre følelses- og atferdsregulering hos barn.  Foreldreveiledningskurs ble sammenliknet med ingen tiltak (de er på venteliste for å få tiltaket senere).

Resultatene viser at gruppebaserte foreldreveiledningskurs:

  • muligens reduserer barns psykososiale problemer (liten tillit til resultatet)
  • trolig reduserer barns atferdsproblemer på kort og middels sikt (middels tillit til resultatet)
  • muligens øker barns følelsesmessige problemer rett etter kurs (liten tillit til resultatet) og reduserer dem på kort sikt (liten tillit til resultatet)
  • trolig reduserer negativ atferd i samspillet mellom forelder og barn (middels tillit til resultatet)
  • trolig øker positiv atferd i samspillet mellom forelder og barn (middels tillit til resultatet)  

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekt. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt.

Resultattabell 1. Foreldreveiledningkurs – foreldres vurdering av barnets psykososiale problemer etter kurset

Foreldrekurs restab1.
Foreldrekurs restab1.

Resultattabell 2. Foreldreveiledningskurs – uavhengige observatørers vurdering av effekt på samspill

Gruppebaserte foreldreveiledningskurs restab2rev.
Gruppebaserte foreldreveiledningskurs restab2rev.

Bakgrunn

Store, internasjonale undersøkelser av småbarn viser at over ti prosent av de minste har følelsesmessige problemer, som angst og depresjon, eller atferdsproblemer. Denne typen problemer i ung alder henger ofte sammen med en negativ psykososial utvikling senere i barndommen og på enda lengre sikt.

Foreldre spiller en vesentlig rolle i å styrke sine barns psykososiale utvikling. Noen foreldre kan trenge hjelp til å mestre foreldrerollen, og en av mulighetene som finnes er å tilby dem foreldreveiledning eller kurs i grupper. Hvor effektive og suksessfulle slike kurs er, har vært usikkert. Derfor har en internasjonal forskergruppe nå gjennomgått 24 studier av foreldreveiledningskurs i både generelle befolkninger og risikogrupper.

Hva er foreldreveiledning?

Gruppebasert foreldreveiledning er standardiserte kursopplegg med avgrenset varighet og tematikk. Hensikten er å forbedre forholdet mellom foreldrene og barna, og å forebygge eller redusere forskjellige følelses- og atferdsmessige problemer. Kursene bygger på ulike teoretiske tilnærminger, som kognitiv teori, atferdsteori og sosial læringsteori. Et typisk kurs går over åtte til tolv uker, og innebærer bruk av metoder som rollespill, demonstrasjonsvideoer, diskusjon og hjemmearbeid.

Foreldreveiledning i Norge

De mest kjente foreldreveiledningskursene i Norge er De utrolige årene (DUÅ), Program for foreldreveiledning (ICDP - International Child Development Programme) og Trygghetssirkelen. Kursene tilbys blant annet på helsestasjoner, i barnehager, hos familievernet og i psykisk helsevern for barn og unge. Barne-, ungdoms- og familieetaten informerer om de ulike kursene i offentlig regi for par og foreldre på internett.  

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i juli 2015, og fant 24 studier med til sammen 3 161 foreldre eller foresatte og deres barn. Barna var fra null til fem år, men ikke mer enn tre år og elleve måneder i gjennomsnitt per studie. De foresatte var hovedsakelig mødre og - eller fedre. I to av studiene var de foresatte fosterforeldre, besteforeldre eller andre slektninger. I omtrent halvparten av studiene hadde barna atferdsproblemer. Åtte studier var utført i USA, fem i England, fire i Canada, fem i Australia, én i Mexico og én i Peru. Studiene ble utført i lokalsamfunnene som ved medisinske sentre og barnehager.

Omtrent halvparten av studiene dreide seg om primærforebygging der fokus var å forebygge atferds- og følelsesrelaterte problemer hos barnet. Resten av studiene studerte effekt av sekundærforebygging hvor målet var å tilby hjelp og veiledning til foreldre av barn med eksisterende psykososiale problemer.

I seks studier ble De utrolige årene («the Incredible Years Basic Parenting Programme») undersøkt. Andre typer gruppebaserte foreldreveiledningstiltak var «Triple P - Positive Parenting Program» (to studier), «STAR (Stop Think Ask Respond) programme» (to studier). Resten av studiene hadde ulike foreldreveiledningskurs. I 20 studier ble foreldreveiledningskurs sammenliknet med ventelistekontroller (foreldre var på venteliste for å delta på kurs) og i to vanlig oppfølging, i én ingen kurs. I én studie ble ikke sammenlikningen beskrevet. Varigheten på kursene var mellom én uke og sju måneder (gjennomsnittlig 10 uker). Utfallene ble rapportert av foreldrene selv og noen ble i tillegg rapportert av lærer eller uavhengig observatør. Forskerne brukte en rekke standardiserte måleinstrumenter i datainnsamlingen. Følgende utfall ble rapportert: psykososiale problemer, atferdsproblemer (inkludert hyperaktivitet og konsentrasjonsproblemer), følelsesmessige problemer, sosiale ferdigheter, foreldre-barn samspill (positiv og negativ atferd). Utfallene ble gruppert og analysert på fire tidspunkt; rett etter tiltaket (opptil én måned etter tiltaket ble avsluttet), på kort sikt (under ett år etter tiltaket ble avsluttet), på middels sikt (ett til tre år etter tiltaket ble gitt) og på lang sikt (mer enn tre år etter tiltaket ble gitt). Vi har gjengitt fem av sju utfall med alle måletidspunkter. Vi har vurdert tilliten til disse fem utfallene på kort, middels og lengre sikt.  

Kilde

Barlow J, Bergman H, Kornør H, Wei Y, Bennett C. Group-based parent training programmes for improving emotional and behavioural adjustment in young children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD003680. DOI: 10.1002/14651858.CD003680.pub3.

Hele oversikten i fulltekst