Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Eldre i et ukjent landskap. Sluttrapport fra prosjektet Eldre innvandrere og demens»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Eldre i et ukjent landskap. Sluttrapport fra prosjektet Eldre innvandrere og demens

Rapport

Eldre i et ukjent landskap. Sluttrapport fra prosjektet Eldre innvandrere og demens

Publisert Oppdatert

Eldre innvandrere i Europa er en stadig økende gruppe, men kunnskap om eldre innvandrere og deres helse og levekår er mangelfull. Alder er den største risikofaktoren for Alzheimers sykdom. Betydning av migrasjon og etnisitet er lite belyst i demensforskning.

eldre-i-et-ukjent-landskap-sluttrapport-nakmirapport-nr-2-2016_Side_01.jpg

Eldre innvandrere i Europa er en stadig økende gruppe, men kunnskap om eldre innvandrere og deres helse og levekår er mangelfull. Alder er den største risikofaktoren for Alzheimers sykdom. Betydning av migrasjon og etnisitet er lite belyst i demensforskning.


Om rapporten

  • Utgitt: 2016
  • Serienr.: 2
  • Av: Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
  • Forfattere: Spilker RS og Kumar B.
  • ISBN elektronisk: 978-82-92564-31-8

Hovedbudskap

Vårt forsknings- og fagutviklingsprosjekt har avdekket manglende kunnskap om eldre innvandrere og demens og at det er mange kunnskapshull å fylle i dette fagfeltet. Det er mangel på forskning når det gjelder forekomst og risikofaktorer, utfordringer i utredning og diagnostisering, bruk av helsetjenester og ikke minst hvordan tilrettelegge og tilpasse tjenestene i praksis til et økende mangfold av brukere. Stereotypier med hensyn til innvandrere kan hindre en personsentrert tilnærming som tar hensyn til livshistorie, migrasjonsopplevelser, kulturelle normer og hvordan disse kan påvirke personer med demens og deres pårørende.

Opplysnings- og informasjonsarbeid som når ut til alle innvandrergrupper i befolkningen må prioriteres. Utvikling av tilrettelagt informasjonsmateriell og modeller for opplysningsarbeid er nødvendig. En større vekt på brukermedvirkning fra personer med innvandrerbakgrunn i utvikling av aktiviteter og tiltak og i utforming og tilpasning av helse- og omsorgstjenester er viktig og riktig.

Det trengs kunnskap om hvordan man kan utvikle mangfoldsvennlige tjenester og særlig legge til rette for å overkomme de kommunikasjonsutfordringene som finnes.

For ansatte som arbeider i helse- og omsorgstjenestene er det behov for forståelse av ulikhet og hvordan tjenestene best mulig kan tilrettelegges. Hvordan mangfold på arbeidsplassen i form av språk- og kulturkompetanse blant ansatte kan utnyttes vil være viktig.

Innvandrerbefolkningen i Norge utgjør 16 % av befolkningen og kommer fra 223 land. Det er om lag 100.000 innvandrere over 50 år i Norge. Norge har 428 kommuner, 19 fylker, 23 helseforetak, 5000 fastleger, 900 sykehjem, 56 store frivillige organisasjoner og bare i Oslo 300 innvandrerorganisasjoner. I dette landskapet er det derfor nå viktig og relevant at arbeidet med eldre innvandrere og demens prioriteres gjennom samhandling, erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Migrasjon og migrasjonsprosesser fører til endringer i helse og risikofaktorer. Det er et stort potensiale for helsefremming og forebygging i innvandrerbefolkningen og det må utnyttes. Migrasjon, aldring og demens er fenomener som krever mer kunnskap og kompetanse.

 

Dette er en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI). NAKMI ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2018.