Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport
Dødsårsaksregisteret

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte. 2015

Dødsårsaksregisteret registrerer opplysninger om dødsfall i Norge og tilrettelegger dødsårsaksstatistikken. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for registeret. Dødsårsaksregisterforskriften ble i henhold til et EU-direktiv endret medvirkning fra 15. juni 2012 slik at registeret også skulle omfatte personer som dør i Norge, men som ikke er registrert som bosatt i landet. Denne gruppen inkluderer blant andre turister, asylsøkere og en del gjestearbeidere.


  • Utgitt: Desember 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Westby G, Ellingsen CL. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte. 2015, Folkehelseinstituttet. Rapport Desember 2016. ISBN (elektronisk): 978-82-8082-806-4. Tilgjengelig på www.fhi.no

Bestill

Last ned

Det er flere grunner til at det lages en separat rapport for ikke-bosatte i Norge. Dels er det fordi de ikke-bosatte ikke inngår i det norske befolkningsgrunnlaget og dermed ikke kan behandles på samme måte som de bosatte i Dødsårsaksregisteret, for eksempel for å beregne dødelighetsrater, og de er heller ikke inkludert i statistikkbanken for Dødsårsaksregisteret. Dels er det stor interesse for dødsfall i denne gruppen som har et annerledes dødsårsaksbilde enn i den norske befolkningen.

Dødsfall i Norge blant_ikke bosatte 2015.JPG

Relaterte saker