Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Årsrapport. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2015»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Årsrapport. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2015

Rapport

Årsrapport. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2015

Publisert

Årsrapporten gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2015. Denne rapporten bygger på informasjon fra det nettbaserte systemet for utbruddsvarsling, kalt Vesuv, som inneholder informasjon om utbrudd av smittsom sykdom i befolkningen og årsaken til utbruddene.

Årsrapport utbrudd 2015.jpg

Årsrapporten gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2015. Denne rapporten bygger på informasjon fra det nettbaserte systemet for utbruddsvarsling, kalt Vesuv, som inneholder informasjon om utbrudd av smittsom sykdom i befolkningen og årsaken til utbruddene.


Om rapporten

  • Utgitt: Juni 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Herrador BG med flere.
  • ISSN elektronisk: 1894-9207
  • ISBN elektronisk: 1894-9207

Sammendrag

I 2015 mottok Folkehelseinstituttet 172 varsler om mistenkte eller bekreftede utbrudd til Vesuv. Av disse var 117 utbrudd i helseinstitusjoner, 40 var næringsmiddelbårne utbrudd og 15 var andre utbrudd. Halvparten av utbruddene hadde mindre enn 10 sykdomstilfeller. Tallgrunnlaget i rapporten er basert på lovpålagt varsling til Folkehelseinstituttet og rapportering fra Mattilsynet. Mattilsynet har en viktig rolle i oppklaringsarbeidet av de næringsmiddelbårne utbruddene.

Antallet varslede utbrudd har økt i forhold til 2014. Totalt ble 2 567 personer rapportert syke i forbindelse med disse utbruddene. Ved utbrudd i helseinstitusjoner var norovirus, influensa og meticillinresistent Staphylococcus aureus(MRSA) de hyppigst forekommende smittestoffene, med henholdsvis 75, 11 og 10 utbrudd.

Det vanligste smittestoffet angitt ved næringsmiddelbårne utbrudd var norovirus (13 utbrudd), etterfulgt av Bacillus cereus (4 utbrudd) og Staphylococcus aureus (3 utbrudd).  

Det er viktig å påpeke at rapporten ikke gir det fulle og hele bildet av alle utbrudd i Norge i 2015. Grunnen til dette er fortsatt underrapportering til utbruddsvarslingssystemet. Rask varsling av utbrudd er viktig for at sentrale myndigheter skal kunne se de enkelte utbrudd i både lokal og nasjonal sammenheng og gi råd og informasjon der det er behov.