Hopp til innhold

Rapport

Trendrapport vaksiner 2015. Viktige spørsmål og utviklingstrekk knyttet til vaksiner og vaksinasjonsprogrammer

Trendrapport vaksiner 2015 er utarbeidet på oppdrag fra Norad og tar for seg det siste årets utviklingstrekk på vaksinefeltet med fokus på lav- og mellominntektsland.

Trendrapport vaksiner 2015.jpg

Trendrapport vaksiner 2015 er utarbeidet på oppdrag fra Norad og tar for seg det siste årets utviklingstrekk på vaksinefeltet med fokus på lav- og mellominntektsland.


Hovedbudskap

Utfordringer og lyspunkter

Trendrapport vaksiner 2015 beskriver utfordringer i det internasjonale vaksinearbeidet i 2014 og hvordan disse kan påvirke arbeidet i 2015. Det største problemet på vaksinefeltet er at en rekke land har så mange andre utfordringer at vaksinering ikke oppnår tilstrekkelig politisk prioritering. De fleste verdensdeler har fortsatt en lang vei å gå før meslinger og røde hunder (rubella) er eliminert, på tross av at dette er et uttalt mål.  I Pakistan, Afghanistan og flere afrikanske land fører uroligheter og økonomiske problemer også til manglende kontroll over poliosituasjonen. Men det finnes også positive aspekter: Vaksineproduksjonen i verden øker, noe som gir tilgang til flere og billigere vaksiner. Og vaksiner mot denguefeber og malaria vil sannsynligvis snart få markedsføringstillatelse, noe som kan hindre mange dødsfall.

Rapporten har egne kapitler om økonomiske utfordringer, valg av kikhostevaksine i lav- og mellominntektsland, utvikling av ny hiv-vaksine og problemer knyttet til bruk av prekvalifiserte vaksiner som er produsert i lavinntektsland.  Den vil være nyttig for alle som har Norges innsats på det internasjonale vaksinefeltet som en del av sitt arbeidsfelt.

Sammendrag

Temaene omfatter:

  • fremdrift i arbeidet med å få kontroll med sykdommer som poliomyelitt og meslinger
  • endringer i vaksinasjonsprogrammene
  • spesielle problemer knyttet til vaksiner og vaksinasjon i året som har gått
  • suksesser og tilbakeslag i arbeidet med å utvikle nye og viktige vaksiner

Om rapporten

  • Utgitt: Januar 2015
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Hanne Nøkleby.