Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2015»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2015

Rapport

Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2015

Publisert

OECD-rapporten fra 2015 inneholder sammenlikn-bare data fra 34 OECD-land, basert på de nyeste tilgjengelige data fra 2013.

OECD-rapporten fra 2015 inneholder sammenlikn-bare data fra 34 OECD-land, basert på de nyeste tilgjengelige data fra 2013.


Om rapporten

  • Utgitt: 2015
  • Forfattere: Saunes IS, Tomic O, Helgeland J, Lindahl AK.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-996-0

Hovedbudskap

«Health at a Glance» er en rapportserie fra OECD som utgis annethvert år. Rapportene gir et oversiktsbilde over befolkningens helsetilstand og helsetjeneste ved hjelp av ulike indikatorer for samtlige OECD-land.

OECD-rapporten fra 2015 inneholder sammenlikn-bare data fra 34 OECD-land, basert på de nyeste tilgjengelige data fra 2013. Vi har laget en norsk kommentarrapport hvor vi spesielt ser på de norske resultatene, med referanser til andre relevante norske publikasjoner.

Helsetilstanden i Norge er god, med høy forventet levealder, god helse og lav dødelighet etter hjerteinfarkt og slag. Helsevaner er bedre enn gjennomsnittet i OECD, med lavere egenrapportert forbruk av tobakk og alkohol og høyere inntak av frukt. Helseutgifter er generelt sett høye, med unntak av utgifter til legemidler per innbygger hvor vi er blant de land som benytter minst. Norge er fortsatt det landet med høyest andel av helseutgifter til pleie og omsorg, tett fulgt av de andre nordiske landene.

Det er høy forekomst av kreft. Når det gjelder overlevelse etter fem år ved livmorhalskreft og brystkreft er Norge best eller blant de beste.

Norge er blant de OECD-land som har høyest antall leger og sykepleiere i befolkningen.

Tilgangen på utdannede farmasøyter er mindre enn gjennomsnittet i OECD-landene, og apotekdekningen i Norge er på gjennomsnittet av OECD.