Hopp til innhold

Rapport

Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2014.

Årsrapporten fra Hjerte- og karregisteret viser at 329 775 pasienter ble registrert med en hjerte- og karrelatert lidelse i forbindelse med innleggelse eller poliklinikkoppmøte på sykehus i 2014.

hjerte- og karregisteret, rapportforside

Årsrapporten fra Hjerte- og karregisteret viser at 329 775 pasienter ble registrert med en hjerte- og karrelatert lidelse i forbindelse med innleggelse eller poliklinikkoppmøte på sykehus i 2014.


Sammendrag

Hjerte- og karregisteret ble opprettet i 2012 og gir oversikt over alle som er i kontakt med spesialisthelsetjenesten for hjerte- og karsykdommer. Formålet med registeret er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

Om rapporten

  • Utgitt: September 2015
  • Forfattere: Dyngeland J med flere.
  • ISBN elektronisk: 1894-5058