Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Gruppebasert svangerskapsomsorg vel så bra som individuell »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Gruppebasert svangerskapsomsorg vel så bra som individuell

Forskningsomtale

Gruppebasert svangerskapsomsorg vel så bra som individuell

Publisert

Gruppebasert svangerskapsomsorg kan være like bra, eller bedre, enn svangerskapsomsorg hvor man følges opp individuelt. Det viser en ny Cochrane-oversikt (saken fortsetter under bildet).

Gruppebasert svangerskapsomsorg kan være like bra, eller bedre, enn svangerskapsomsorg hvor man følges opp individuelt. Det viser en ny Cochrane-oversikt (saken fortsetter under bildet).


Denne omtalen er tidligere publisert i Tidsskrift for jordmødre

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Fønhus MS.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter oppsummeres tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet informasjon om og vurdert effekt av gruppebasert svangerskapsomsorg sammenliknet med svangerskapsomsorg hvor den gravide blir fulgt opp individuelt. 

Forfatterne fant at gruppebasert svangerskapsomsorg:

  • trolig fører til noe færre premature fødsler (middels tillit til resultatet)
  • trolig har liten eller ingen innvirkning på antall barn som fødes med lav fødselsvekt (middels tillit til resultatet)
  • trolig øker kvinnenes tilfredshet noe med svangerskapsomsorgen (middels tillit til resultatet)
  • trolig øker antall kvinner som kommer i gang med amming (middels tillit til resultatet)
  • trolig har liten eller ingen innvirkning på antall spontane vaginale fødsler (middels tillit til resultatet)

Det er usikkerhet knyttet til effekt på nyfødtdødeligheten og antall nyfødte som legges inn på intensivavdelingen da spennvidden for effekt av tiltaket viser effekt i begge retninger.

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekt. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt

Resultattabell

Svangerskapsgrupper_restab

Bakgrunn

I Norge får alle gravide tilbud om ni gratis svangerskapskontroller med råd og veiledning om svangerskapet og den kommende barseltiden. Man velger selv om man ønsker å gå til lege, til jordmor eller til begge i løpet av svangerskapet. Svangerskapskontrollene er gratis og frivillig. Barnefar, partner eller annen ledsager er velkommen til å bli med. Første kontroll skjer vanligvis mellom svangerskapsuke åtte og 12. Jordmor eller fastlege vil tilby en samtale i tillegg til å ta blodprøver, måle blodtrykket, følge fosterets vekst, undersøke urinprøve og lignende.

Denne individuelle modellen er den vanligste typen svangerskapsomsorg som tilbys. Svangerskapsomsorg kan også være gruppebasert. Gruppebasert svangerskapsomsorg er i bruk i blant annet Sverige, England, Australia, Canada, Iran, Malawi og Tanzania. I CenteringPregnancy, som er en slik type gruppebasert modell, får en gruppe på åtte til ti kvinner oppfølging av en jordmor eller fødselslege i åtte til ti møter som hver varer fra 90 til 120 minutter (utgjør mellom 12 og 20 timer totalt). Ifølge oversiktsforfatterne gir dette betydelig flere timer enn den typiske individuelle modellen, som består av åtte til ti møter på 15-20 minutter (som da utgjør to til tre timer totalt). Gjennom gruppebasert svangerskapsomsorg får den gravide dermed langt flere timer med informasjon, opplæring og undervisning om graviditet, fødsel og foreldrerollen, som igjen kan påvirke omstendighetene rundt og utfallet av fødselen. Man antar at gruppebasert svangerskapsomsorg gir mer sosial støtte ved å knytte kvinner som er like langt i svangerskapet, sammen. Sosial støtte under svangerskapet er blitt forbundet med å oppsøke svangerskapsomsorgen, intensjon og ønske om å amme, færre fødselskomplikasjoner, økt fødselsvekt, bedre helsetilstand hos det nyfødte barnet (høyere Apgar skår) og en reduksjon i fødselsdepresjon.

Svangerskapsomsorgen omfatter og påvirker veldig mange gravide kvinner. På lik linje med andre tjenester, er også svangerskapsomsorgen kostbar. Det er derfor viktig å identifisere effektive modeller, som passer inn med ulike grupper gravide kvinner og nyfødte, samt settingen svangerskapsomsorgen gis i. 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i oktober 2014, og fant fire studier med til sammen 2350 kvinner som de inkluderte i oversikten. Studiene var utført i USA 8to studier), Iran og Sverige. I alle studiene ble gruppebasert svangerskapsomsorg i tråd med CenteringPregnancy undersøkt. I studiene deltok seks til 12 kvinner i gruppene og de møttes 10 ganger i møter som var ledet av jordmødre eller annet helsepersonell. Dette tiltaket ble sammenliknet med vanlig oppfølging, som i hovedsak bestod i individuell svangerskapsomsorg. Primærutfallene var prematur fødsel, lav fødselsvekt, liten- for- alderen og nyfødtdødelighet. Forfatterne hadde 21 sekundærutfall hvorav fire er presentert her. Forfatterne oppgir ikke hvordan utfallsmålet tilfredshet med svangerskapsomsorgen er målt og hvor stor skala poengene fordeler seg over.

Kilde

Catling CJ, Medley N, Foureur M, Ryan C, Leap N, Teate A, Homer CSE. Group versus conventional antenatal care for women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD007622.

Hele oversikten i Cochrane Library (fri tilgang fra norske IP-adresser).