Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av det å være i arbeid på bruk av helsetjenester»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Effekt av det å være i arbeid på bruk av helsetjenester

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Rapport

Effekt av det å være i arbeid på bruk av helsetjenester

Publisert

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av NAV og Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskning om effekter av det å være i arbeid på bruk av helsetjenester, sammenliknet med det å ikke være i arbeid.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av NAV og Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskning om effekter av det å være i arbeid på bruk av helsetjenester, sammenliknet med det å ikke være i arbeid.


Hovedbudskap

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser. Søket ble utført i juli 2015. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

 • Litteratursøket gav 7471 referanser etter dublettsjekk
 • Vi identifiserte totalt 15 relevante referanser: én mulig systematisk oversikt og 14 primærstudier
 • Den mulig systematiske oversikten oppsummerte studier med utvalg hentet fra personer med schizofrenilidelse
 • Fire av de 14 primærstudiene inkluderte utvalg fra den generelle befolkningen, mens 10 studier inkluderte utvalg fra ulike pasientgrupper

De 10 primærstudiene med pasientutvalg fordelte seg slik med hensyn til type utfallsmål:

 • sju studier målte bruk av psykiske helsetjenester (behov for ny behandling)
 • tre studier målte bruk av somatiske helsetjenester (oppfølging av anbefalt behandling)

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest artiklene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes metodiske kvalitet eller sammenstilt resultatene. Basert på lesing av sammendragene ser vi likevel noen mønstre. Generelt kan det se ut til at det å være i arbeid/komme i arbeid etter arbeidsløshet muligens gir lavere bruk av helsetjenester sammenliknet med det å ikke være/komme i arbeid. Arbeid blant personer med anbefalt somatisk helsehjelp ser ut til muligens å gi økt bruk av slik helsehjelp. Vi understreker at vi ikke kan dra sikre konklusjoner angående studienes resultater siden vi kun har lest sammendragene.

Om rapporten

 • Utgitt: 2015
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Nøkleby H, Ngyen L, Berg R.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-976-2