Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Brukerorientering i Kunnskapssenteret. Status, ideer, utfordringer og planer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Brukerorientering i Kunnskapssenteret. Status, ideer, utfordringer og planer

Rapport

Brukerorientering i Kunnskapssenteret. Status, ideer, utfordringer og planer

Publisert

Det er et politisk mål at helsetjenestene skal bli mer brukerorienterte og at pasientens behov skal være styrende for utviklingen av helsetjenestene.

Det er et politisk mål at helsetjenestene skal bli mer brukerorienterte og at pasientens behov skal være styrende for utviklingen av helsetjenestene.


Om rapporten

 • Utgitt: 2015
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Müller AM, Bakke T, Jacobsen P.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-935-9

Sammendrag

Det er et politisk mål at helsetjenestene skal bli mer brukerorienterte og at pasientens behov skal være styrende for utviklingen av helsetjenestene. I helselovgivningen har dette blant annet kommet til uttrykk gjennom bestemmelser om rett til informasjon, krav til informert samtykke ved behandling og rett til pasient- og brukermedvirkning.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har som visjon at god kunnskap bidrar til gode helsetjenester. Blant annet for å forberede kommende strategiplan gjennomførte ledergruppen våren 2014 en kartlegging av hvordan senterets egne prosjekter setter brukerne i sentrum. Ledergruppen fant svarene interessante og vil dele dem med leserne. 

I notatet har vi ordnet svarene etter hovedfasene i et prosjektarbeid. Med det sikter vi til om eksemplene opptrer i bestillingsfasen, planleggingsfasen, utføringsfasen eller leveringsfasen av et prosjekt. På den måten blir det tydeligere hvor i arbeidsprosessen Kunnskapssenteret har mest å hente på mer brukerorientering. 

Her er en sammenfatning av kartleggingen: 

 • Kunnskapssenteret har en åpen forslagsprosess for forskningsoversikter der alle i prinsippet kan sende inn forslag, få dem vurdert og følge på nettet beslutningene om prioritet. Brukerrepresentanter er med i bestillerforumet som vurderer forslagene, og bidrar i prioriteringen.
 • I planleggingsfasen er det relativt få prosjekter Kunnskapssenteret har involvert brukere i. Det jobbes med en nettløsning som gjør det mulig med en form for offentlig høring av utvalgte prosjektplaner for en avgrenset periode på kunnskapssenteret.no.
 • I gjennomføringen av prosjekter er det stor variasjon når det gjelder brukerorientering. Spennet går fra at brukerrepresentanter deltar i saksutredningen i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, til ingen aktiviteter i streng forstand i utprøving og tilpasning av foreslåtte kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten.
 • I sluttfasen av et prosjekt hender det at brukere blir bedt om å lese gjennom rapportutkastet for å sjekke om teksten er aktuell og skrevet forståelig. Kunnskapssenteret vil  sjekke tidligere i arbeidsprosessen om utfallsmålene er relevante for brukerne.
 • Når et prosjekt er ferdig, dokumenterer Kunnskapssenteret alt som er gjort,  og legger ut dokumentasjonen som rapport eller notat på nettet med  nyhetsomtale. I rapporten skal hovedfunn presenteres på én side uten vanskelige faguttrykk.
 • Resultatene fra de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene blir også publisert på frittsykehusvalg.no i en praktisk form for brukerne.
 • Kvalitetsindikatorene for overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus og  for hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd blir publisert på helsenorge.no.
 • Kunnskapssenteret vil vurdere oftere å ta brukere med i panelet ved  lanseringsseminar for nye rapporter.
 • Kunnskapssenterets  prosjekthåndbøker, veiledere og maler vil bli oppdatert for å sikre mer brukerorientering der det er nyttig gjennom hele arbeidsprosessen fram til ferdig produkt eller tjeneste.
 • Kunnskapssenterets årlige ukeskurs i kunnskapshåndtering inviterte for første gang i 2013 brukere som deltakere. På denne måten lærer brukerrepresentanter å bli aktive håndterere av kunnskap.
 • Kunnskapssenteret har vært pådriver nasjonalt for brukermedvirkning i forskning.
 • Etter at denne kartleggingen skjedde, er brukerperspektivet vedtatt som nytt satsingsområde i Kunnskapssenterets strategiplan for 2015−17.   

Hvor mange av ideene fra kartleggingen som vil bli fulgt opp i 2015, vil bli avklart i arbeidet med årets virksomhetsplan.