Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Tiltak for å øke etterlevelse av hormonell prevensjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tiltak for å øke etterlevelse av hormonell prevensjon

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Forskningsomtale

Tiltak for å øke etterlevelse av hormonell prevensjon

Publisert Oppdatert

Strukturert rådgivning ved bruk av p-sprøyte og daglig påminnelse om bruk av p-piller med informasjon om betydningen av riktig bruk av hormonell prevensjon øker etterlevelse av legemiddelet. Det viser en utgitt systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.

Strukturert rådgivning ved bruk av p-sprøyte og daglig påminnelse om bruk av p-piller med informasjon om betydningen av riktig bruk av hormonell prevensjon øker etterlevelse av legemiddelet. Det viser en utgitt systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet.


Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

Forfatterne som står bak denne systematiske oversikten vurderte effekten av ulike strategier for etterlevelse ved bruk av hormonell prevensjon for kvinner. Resultatene fra studier for etterlevelse av bruk av p-piller og p-sprøyter er presentert hver for seg.

Studiene som omhandlet effekten av tiltak for etterlevelse av p-piller viste at

 • daglig påminnelse med opplæring via SMS trolig fører til større etterlevelse ved 6 måneder
 • rådgivning pluss oppfølging via telefon trolig fører til litt større etterlevelse ved 3 måneder men ikke etter 1 år. Det er usikkert om rådgivning med oppfølging via telefon påvirker graviditet ved 1 år.
 • ukentlig rådgivning i 6 måneder muligens ikke påvirker etterlevelse ved 3 måneder og 1 år, eller graviditet ved 1 år.
 • det er usikkert om multikomponent tiltak eller råd fra likemann påvirker etterlevelse.

Resultattabell for tiltak for etterlevelse av hormonell prevensjon i form av p-piller for kvinner

Hormonellprevensjon_revidert1.
Hormonellprevensjon_revidert1.

Studiene som omhandlet effekten av tiltak for etterlevelse av p-sprøyte viste at

 • strukturert rådgivning muligens reduserer antall kvinner som viser manglende etterlevelse ved 6 måneder og trolig ved 1 år og muligens reduserer antall kvinner som viser manglende etterlevelse på grunn av blødninger på grunn av p-sprøyten.
 • det er usikkert om regelmessig påminnelse via telefon og epost reduserer antall kvinner som viser manglende etterlevelse ved 1 år.

Resultattabell for tiltak for etterlevelse av hormonell prevensjon i form av sprøyte for kvinner

Hormonellprevensjon_revidert2.
Hormonellprevensjon_revidert2.

Bakgrunn

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner om effekten av tiltak for å bedre pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling. En av de systematiske oversiktene omhandlet tiltak for å bedre etterlevelse av hormonbaserte prevensjonsmidler (Halpern 2013).

Hormonell prevensjon inneholder hormoner som virker som de kvinnelige kjønnshormonene gestagen og østrogen og beskytter mot graviditet ved å hindre eggløsningen. Hormonell prevensjon i tablettform, også kalt p-pillen, er den eldste og vanligste prevensjonsmetoden og er 99 % sikker når pillene brukes riktig. Hormonell prevensjon kan også tas i form av p-sprøyte som settes hver 3dje måned. Den forebygger graviditet på samme måte som p-piller og ved riktig bruk beskytter p-sprøyten mot graviditet med 99,7 % sikkerhet. Effekten av hormonell prevensjon krever riktig bruk av prevensjonsmiddelet. Dette benevnes som etterlevelse . Begrepet «etterlevelse» brukes for å beskrive hvorvidt legemidler tas som foreskrevet.

På verdensbasis rapporterer mer enn 145 millioner kvinner at de bruker hormonell prevensjon. I Norge viser tall fra Reseptregisteret at 65 000 kvinner i aldersgruppen 16-19 år fikk p-piller i 2010. I 2010 hentet nær 330 000 kvinner minst én resept på prevensjonsmidler. Dette tilsvarer 29 % av alle kvinner i aldersgruppen 15-49 år (Helsedirektoratet 27112011).

I denne systematiske oversikten påpekes det at manglende etterlevelse av hormonell prevensjon er vanlig, og at det ofte skyldes bivirkninger av prevensjonen. Bivirkninger kan være vektøkning, økt risiko for blodpropp og hjerneslag, hodepine og uregelmessige blødninger utenom menstruasjonen.

Helsedirektoratet rapporterte i 2011 om 350 meldinger om bivirkninger ved bruk av hormonell prevensjon mellom 2003 og 2011. Av disse var to tredjedeler av alvorlig art, og de fleste gjaldt aldersgruppen 15 til 25 år. De skriver at det totalt for denne perioden var registrert 13 dødsfall forbundet med blodpropp relatert til bruk av hormonell prevensjon i Norge.     

Manglende etterlevelse av hormonell prevensjon kan føre til uønsket svangerskap, noe som er et mål å forebygge. I denne systematiske oversikten har forfatterne søkt etter og oppsummert studier som ser på ulike tilnærminger for å øke etterlevelse av hormonell prevensjon. Tiltakene som er brukt er blant annet informasjon, veiledning eller påminnelse om etterlevelse via SMS.

Begrensninger ved dokumentasjonen

Dokumentasjonen kan være av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Forskere ved Kunnskapssenteret har vurdert dokumentasjonen fra denne systematiske oversikten til å være av middels, lav og svært lav kvalitet. 

Vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfall. Når vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen, ser vi blant annet på følgende forhold:

 • Hvilken type studier som er tatt med i oversikten
 • Hvordan studiene er planlagt og gjennomført
 • Hvorvidt resultatene fra de enkelte studiene peker i samme retning
 • Om deltakerne, tiltaket som prøves ut og de utfall som måles i studiene er i overensstemmelse med spørsmålet oversikten skal besvare
 • Om studiene har tilstrekkelig med data
 • Om det er mulighet for at det kan foreligge publikasjonsskjevhet

 

Mer om den systematiske oversikten
Forfatterne av denne Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser, og fant ni studier som de inkluderte i oversikten. Åtte av studiene er gjennomført i USA, og en studie i Mexico, ofte i tilknytning til klinikker med familieplanlegging. De fleste av studiene inkluderte kvinner under 25 år.

Kilde
Halpern V, Lopez LM, Grimes DA, Stockton LL, Gallo MF. Strategies to improve adherence and acceptability of hormonal methods of contraception. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD004317. DOI: 10.1002/14651858.CD004317.pub4.

Les hele oversikten i Cochrane Library:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004317.pub4/abstract

 

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2014
 • Forfattere: Underland V, Berg RC.