Hopp til innhold

Rapport

Skadebildet i Norge. Hovedvekt på personskader i sentrale registre (Rapport 2014:2)

Status og trender for personskader i Norge. Personskader som følge av ulykker er fremdeles en stor utfordring for folkehelsen.

skadebildet i Norge.jpg

Status og trender for personskader i Norge. Personskader som følge av ulykker er fremdeles en stor utfordring for folkehelsen.


Sammendrag

Rapporten gir en oppsummering av status og trender for personskader i Norge. På tross av en betydelig nedgang i ulykkesdødsfall de siste 40 årene er personskader som følge av ulykker fremdeles en stor utfordring for folkehelsen. 

Årlig dør om lag 2000 personer i ulykker, og 10 prosent av befolkningen blir behandlet for skader.

Arbeidet med rapporten har også vist at datagrunnlaget på skadefeltet ikke dekker dagens behov for statistikk, og at svakheter i registrene gjør det vanskelig å tallfeste mål for reduksjon av skader og ulykker.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, på vegne av en tverrsektoriell departementsgruppe som følger opp den nasjonale strategien for forebygging av ulykker som medfører personskade.

Rettelse til rapporten 23.6.2017:

Korrigeringene gjelder fordeling av antall personer som behandles for skader i primær- og spesialisthelsetjenesten, altså pasienter med registrering i både Oppgjørssystem for kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR) og Norsk pasientregister (NPR) i den enkelte årgang. Det riktige antallet pasienter med registrering i begge disse registrene er lavere enn hva som ble oppgitt i rapporten. Antallet pasienter med kun registrering i enten NPR eller i KUHR blir noe større. Det totale skadeantallet blir som følge av dette også oppjustert.

Se rettelsesbladet for detaljer, relatert dokument.

Trykt og nedlastbar.

Om rapporten

  • Utgitt: Mai 2014
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Ingri Myklestad et al..