Hopp til innhold

PasOpp rapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern - lokale rapporter


Sammendrag

De lokale rapportene, se nedenfor.

Helsedirektoratet ga Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) i oppdrag å planlegge og gjennomføre en landsdekkende undersøkelse av pasienterfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern i 2014. Undersøkelsen omfatter voksne pasienter innlagt ved døgnenheter i psykisk helsevern.

Dagavdelinger, poliklinikker, alderspsykiatriske institusjoner, egne institusjoner/enheter for rusmisbrukere og sikkerhetsavdelinger er ekskludert fra undersøkelsen. Oppdraget ble bestilt våren 2014 og av hensyn til både tid og ressurser ble ikke alle institusjoner målt, men 25 prosent av institusjonene ble trukket tilfeldig innenfor hver region slik at undersøkelsen ble mest mulig landsrepresentativ.

Både offentlige institusjoner og private institusjoner med avtaler med de regionale helseforetakene er inkludert i undersøkelsen. Undersøkelsen ble gjennomført ved alle institusjonene på en avtalt dag i uke 37, 2014.

Resultatene presenteres i egne rapporter for hver avdeling, institusjon, helseforetak, regionale helseforetak og på nasjonalt nivå. I tillegg beskrives bakgrunn, metoder og kvantitative og kvalitative resultater på nasjonalt nivå i en egen hovedrapport.

Beskrivelse av metodene som er benyttet er presentert i egen metoderapport.

Rapportene nedenfor er nummerert fra 0 til 90 og fordeler seg slik geografisk:

0: De lokale rapportene samlet (Nasjonalt)
1-11: Nord-Norge
12-19: Midt-Norge
20-42: Vestlandet43- 90: Sør- og Østlandet

 


 

Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-910-6