Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oslo gjør utelivet tryggere - evaluering av SALUTT»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oslo gjør utelivet tryggere - evaluering av SALUTT

Rapport

Oslo gjør utelivet tryggere - evaluering av SALUTT

Publisert Oppdatert

Evaluering av prosjektet SALUTT (Sammen lager vi utelivet tryggere). Effektevalueringen bygger blant annet på testkjøp.

Evaluering av prosjektet SALUTT (Sammen lager vi utelivet tryggere). Effektevalueringen bygger blant annet på testkjøp.


Om rapporten

  • Utgitt: 3/2014
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Baklien B, Buvik K.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trykt: 978-82-7171-416-1
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-417-8

Sammendrag

Sammendrag

SALUTT (Sammen lager vi utelivet tryggere) er et prosjekt med mål å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser i et avgrenset område i Oslo sentrum samt å gi en økt trygghetsfølelse på byen til Oslos befolkning.

Effektevalueringen bygger blant annet på testkjøp. Resultatene viser at andelen kjøpsforsøk som ender med servering er redusert i løpet av perioden. Det er imidlertid ingen signifikant forskjell mellom SALUTT-området og et kontrollområde. Årsaken kan være at områdene ligger relativt tett, og at det ikke er mulig å avgrense effektene av tiltak til en liten del av Oslo sentrum. Det har vært en nedgang i omfanget av vold og ordensforstyrrelser både i SALUTT- området og i Oslo sentrum generelt. Nedgangen kan imidlertid ha andre forklaringer enn de iverksatte SALUTT-tiltakene.

Prosessevalueringen viser at i møtet med bransjen har SALUTT lagt mer vekt på dialog enn på kontroll og sanksjoner i tradisjonell forstand. SALUTT har også virket til å utvide oppmerksomheten og inkludere de mekanismene som kan føre til rusrelatert vold, og det vi kan kalle systemfeil, i motsetning til individuelle avvik. Samtidig er det en vanskelig balansegang SALUTT har gitt seg inn på når dialog har fått lov til å blir viktigere enn sanksjoner. Ikke minst kan tilnærmingen stride mot de grunnleggende premissene hos noen av samarbeidspartnerne, kanskje særlig hos politiet.

Sett under ett finner vi likevel at SALUTT har klart å etablere et godt samarbeid mellom kommunen, utelivsbransjen og politiet. Det er bygget tillit, som igjen er viktig som grunnlag for seinere dialog med det enkelte utsted. Den dialogbaserte tilnærmingen til utestedene innebærer raske og konstruktive tilbakemeldinger.

Fordi et prosjekt som SALUTT stiller store krav til ressurser og rammebetingelser, er ikke alle erfaringene overførbare til andre norske kommuner. Kunnskapen prosjektet har generert om utelivet og om hva som kan skape rusrelatert vold og ordensforstyrrelser, bør likevel kunne være nyttig for flere kommuner enn Oslo.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.