Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Norske avisers dekning av snus 2002-2011 – en innholdsanalyse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Norske avisers dekning av snus 2002-2011 – en innholdsanalyse

Rapport

Norske avisers dekning av snus 2002-2011 – en innholdsanalyse

Publisert Oppdatert

Omfanget av artikler om snus i norske aviser har økt noe i perioden 2002–2011, mest de første fem årene. Størrelsen på de enkelte oppslagene har derimot vært stabil.

Omfanget av artikler om snus i norske aviser har økt noe i perioden 2002–2011, mest de første fem årene. Størrelsen på de enkelte oppslagene har derimot vært stabil.


Om rapporten

 • Utgitt: 2/2014
 • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
 • Forfattere: Sæbø G, Tokle R.
 • ISSN trykt: 1502-8178
 • ISSN elektronisk:
 • ISBN trykt: 978-82-7171-414-7
 • ISBN elektronisk: 978-82-7171-415-4

Sammendrag

Sammendrag av rapporten

 • Det er flest oppslag om snus i de største avisene med høyest opplag – det vil si riksaviser og store regionalaviser. Dette kan indikere at avisenes snusdebatt er mer nasjonal enn lokal. Samtidig er forekomsten av saker i Nordlys og Adresseavisen blant de høyeste i landet. Dette er regionsaviser i landsdelene med høyest andel snusbrukere.
 • Når det gjelder journalistisk sjanger, er det vanligst at artikler om snus presenteres som nyhetssaker. Vi finner også en del reportasjer og feature-saker som omhandler snus.
 • Temamessig er oppmerksomheten relativt likt fordelt på henholdsvis utbredelse av snusbruk, tobakkspolitikk, økonomi/marked og helse.
 • Oppslag om snuspolitikk er ofte negative/kritiske, mens oppslag knyttet til økonomi ofte er positive. Helseoppslagene er som oftest negativt vinklet, eller de er balanserte. Oppslag om utbredelse av snusbruk har ingen tydelig skjevhet med hensyn til valør.
 • De hyppigst forekommende aktørene/intervjuobjektene i oppslagene er forskere, kommenterende journalister, bransje (snusindustri), byråkrater og organisasjonsrepresentanter.
 • Snusbransjen er primært representert i oppslag om økonomi og markedsforhold, politikere er hovedsakelig representert i oppslag om tiltak og restriksjoner, mens forskerne vanligvis uttaler seg om helseforhold.
 • Snusbransjen er overrepresentert i oppslag med positiv valør og underrepresentert i oppslag med negativ valør. For representantene fra ulike tobakksrelaterte organisasjoner er forholdet motsatt: disse forekommer i større grad i de negativt vinklede oppslagene og sjeldnere i oppslag med positiv vinkel.
 • Den kvalitative analysen kan sammenfattes på følgende måte: Innholdet i oppslagene peker mot at avisene skildrer en utvikling henimot normalisering av snus i det norske samfunnet. Varianter over de samme temaene går igjen gjennom hele tiårsperioden og avisene formidler «motstridende» budskap om helsefaren ved bruk av snus. Mediene ser ut til å spille en viktig rolle i markedsføringen av snus i et land som Norge med forbud mot tobakksreklame.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.